Alzheimerova choroba. Jak vzniká, jaké jsou příznaky a existuje nějaká prevence?

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění, jehož přesná příčina zůstává zčásti neznámá, ale víme, že se vyznačuje hromaděním beta-amyloidových plaků v mozkuBeta-amyloidové plaky jsou shluky abnormálně sešikmených proteinů, které se nacházejí v mozku lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Tyto plaky se tvoří, když se protein beta-amyloid, který se normálně vyskytuje v mozku, začne nekontrolovaně hromadit a vytvářet pevné depozity mezi nervovými buňkami. Tento proces může narušit komunikaci mezi nervovými buňkami a vést k jejich poškození a smrti, což má za následek kognitivní dysfunkce charakteristické pro Alzheimerovu chorobu.

Existují metody, které mohou odhalit riziko vzniku Alzheimerovy choroby ještě před objevením prvních příznaků. Mezi tyto metody patří genetické testování, které může identifikovat přítomnost specifických genetických variant spojených s vyšším rizikem vzniku choroby, a pokročilé zobrazovací techniky, jako je skenování mozku, které může odhalit hromadění beta-amyloidových plaků. Tyto metody však mohou být dostupné pouze v rámci výzkumných studií nebo specializovaných medicínských zařízení.

7

Příznaky se postupně zhoršují a zahrnují ztrátu paměti, změny v osobnosti a schopnosti, obtíže s řečí a orientací. Včasná diagnostika je klíčová, protože umožňuje zahájit léčbu, která může zpomalit postup onemocnění, i když ji nelze úplně vyléčit.

U osob s Alzheimerovou chorobou bylo zjištěno o 50 % méně klíčových živin!

Přestože minulé studie silně naznačovaly možnost, že karotenoidy mohou chránit mozek před poškozením přispívajícím k Alzheimerově chorobě, neexistovaly o tom žádné důkazy. Až dosud. Tyto výsledky jsou v souladu s velkými populačními studiemi, které zjistily, že riziko Alzheimerovy choroby bylo výrazně nižší u těch, kteří jedli stravu bohatou na karotenoidy.

Prvotní příznaky Alzheimerovy choroby obvykle zahrnují mírné zapomínání, zejména nedávných událostí nebo informací, obtíže s plánováním nebo řešením problémů, změny v chování a náladě, ztrátu orientace v čase a prostoru a potíže s řečí a psaním. Tyto příznaky se postupně zhoršují a mohou výrazně ovlivnit každodenní život a nezávislost jedince.

4_1

Stravovací návyky hrají v prevenci klíčovou roli; středomořská dieta bohatá na ryby, ovoce, zeleninu a celozrnné produkty, může snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby. Podle Světové zdravotnické organizace patří mezi země s nejvyšším počtem osob s demencí, včetně Alzheimerovy choroby, západní země s vyšší průměrnou délkou života, což naznačuje, že prevalence demence stoupá s rostoucím věkem populace.

Příjem antioxidantů může hrát roli v redukci rizika rozvoje Alzheimerovy choroby tím, že chrání mozkové buňky před poškozením způsobeným oxidativním stresem. Antioxidanty, jako jsou vitamín C, vitamín E, flavonoidy a karotenoidy, mohou pomoci neutralizovat volné radikály v těle a podporovat celkové zdraví mozku. I když výzkum v této oblasti stále pokračuje, zdravá strava bohatá na antioxidanty se považuje za prospěšnou pro podporu mozkového zdraví a může přispět k nižšímu riziku vzniku neurodegenerativních onemocnění.