Proč kupovat BIO potraviny?

Trh s BIO potravinami poslední léta jen vzkvétá. V době našich prababiček byly všechny produkty v BIO kvalitě. Bohužel dnes to není taková samozřejmost. Za kvalitní produkty si nejen připlatíme, ale také jich není neomezené množství. Kromě toho přístup ke kvalitním potravinám není takový, jako bychom si často představovali. Ale proč? Přemýšleli jste někdy, jaký je rozdíl mezi bio potravinami a těmi, které běžně najdete na pultech supermarketů? Co jsou vlastně BIO potraviny? Jaké musí splňovat standarty a podle čeho je můžete vybírat? Co může pomoci ke snadnější orientaci na trhu potravin? 

Ekologické zemědělství

Myšlenka biopotravin je velmi jednoduchá. Je to v podstatě návrat k původní produkci potravin. A to nejen těch rostlinných, ale velký rozdíl je také v chovu zvířat, produkci masa a živočišných produktů. Opravdoví BIO zemědělci se nestarají jen o svou vlastní kapsu, ale záleží jim na tom, aby po jejich pěstování zůstala co nejmenší stopa. Jde hlavně o to, že zemědělství prošlo za poslední desítky let poměrně velkými změnami a to především v zájmu co největšího výdělku. Pěstování musí být co nejrychlejší a za tímto účelem zemědělci mnohdy úrodu sklízí předčasně, plodiny nemají možnost přirozeně dozrát a musí se jim "pomoci" chemií. 

Je zajímavé, že postupem času, jsme se naučili "číst" etikety na potravinách které kupujeme. Sledujeme množství přidaných látek, éček a chceme kupovat kvalitní potraviny. Nicméně často je tomu opačně u potravin jako je maso či ovoce a zelenina. Přitom ty jsou velmi často pod palbou chemie. 

Organické plodiny, které jsou považovány za BIO potraviny, musí být pěstovány bez jakýchkoli GMO, pesticidů, syntetických herbicidů nebo hnojivAni není divu, že takové zemědělství vyžaduje více úsilí a je finančně nákladnější, což se zákonitě musí odrazit i ceně konečného produktu.

vyhody_konzumace_bio_potravin_infografika_brainmarket_cz

Mluvíme-li o BIO potravinách, máme na mysli potraviny, které splňují normy ať už z hlediska pěstování, zpracování, skladování i následného prodeje potravin. To vše se samozřejmě na výsledných potravinách propisuje. Normy se mezinárodně liší, ale v rámci EU musí ekologičtí producenti dodržovat normy stanovené v ekologických nařízeních EU. Co se týče výroby konečného produktu tak ten, který má označení BIO, nesmí obsahovat žádné přidané látky (éčka) nebo syntetická aromata.

Potraviny a množství pesticidů

Jednou z hlavních nevýhod konvenčních potravin je přítomnost pesticidů. Aby se zabránilo napadení plodin škůdci, je zapotřebí používat pesticidy. Ačkoli odvádějí dobrou práci při udržování určitých škůdců mimo plodiny, jsou také složeny ze silných chemikálií, jako je organofosfor. Jedná se o nepřirozenou minerální sloučeninu a více než 80% tohoto materiálu v našem těle pochází z konzumace potravin obsahující pesticidy. Organofosfor je spojován s řadou zdravotních problémů. Bohužel faktem také je, že pesticidy z plodů neomyjete, protože jsou odolné vůči vodě.

Hlavní pilíře produkce ekologických potravin rostlinného i živočišného původu

  • Omezené použití pouze přírodních pesticidů.
  • Neobsahuje žádné geneticky modifikované přísady.
  • Neobsahují antibiotika.
  • Nepoužívají se stimulanty růstu (hormony).
  • Neobsahují barviva ani konzervanty.
  • Dobytek je volně chován.
  • Používají se jen přírodní hnojiva.

Proč preferovat BIO produkty?

1.) Výsledný produkt neobsahuje potenciálně škodlivé přidané látky

Zemědělský způsob pěstování a zpracování BIO potravin, jako je ovoce, zelenina, obiloviny, maso a mléčné výrobky, připomíná počátky zemědělství v produkci potravin. V takovém pěstování se nepoužívají chemikálie, antibiotika nebo nejsou produkovány geneticky modifikované potraviny. Existují přísné pokyny, které musí zemědělci a výrobci dodržovat, aby mohli své potraviny legálně označovat jako organické. Konkrétně to znamená, že v nich nemohou být žádné umělé potravinářské přídatné látky. Mezi taková patří umělá barviva, příchutě, sladidla nebo konzervační látky.

2.) Při produkci nejsou používány chemické látky

Nejspíš víme, že jakákoli průmyslově zpracovaná strava nám v dlouhodobém horizontu neprospívá. Nicméně BIO produkty jdou ještě dále. Ekologické zemědělství je o způsobu hospodaření, které věnuje pozornost přírodě tím, že se nepoužívají chemikálie, jako jsou například umělá hnojiva, která by mohla trvale poškodit půdu. Co se týče samotného pěstování, tak organické potraviny se pěstují na půdě, která 3 roky před sklizni neobsahuje žádné zakázané látky. Toto je mimořádně důležitý bod, protože konvenční pěstování ničí humus, který se tvořil mnoho let. Půda není tak kvalitní a dochází k vymírání nejrůznějších mikroorganismů.

vyhody_produkce_bio_potravin_infografika_brainmarket_CZ

3.) Vhodné podmínky pro zvířata

Co se týče chovu zvířat, tak ty žijí v podmínkách, které vyhovují jejich přirozenému prostředí a chování. Jsou chovaná volně, na pastvě a nejsou používána antibiotika. Nicméně pro zvířata je jednoznačným přínosem vyšší standardy jejich chovu. Jednoduše řečeno dobytek chovaný pro maso, vejce nebo mléko, musí být chován v podmínkách přizpůsobených jejich přirozenému prostředí, tzn. schopností se samostatně napást. Mimo to jsou krmená organickým krmivem a pícninami.

4.) Pěstováním plodin není ohrožena biodiverzita prostředí

Biodiverzita neboli biologická rozmanitost přírody je podstatnou součástí ekosystému. V době, kdy nejčastěji vidíme lány řepky, je takto biodiverzita ohrožena. A to nejen co se týče samotné půdy, ale také rostlin, hub a drobných živočichů jako je hmyz (včely). To má za následek vymírání některých drobných živočichů, snižuje se pestrost jednotlivých druhů živočichů a mikroorganismů a jsou čím dál menší rozdíly mezi různými místy.

vysledne_produkty_v_bio_kvalite_infografika_brainmarket_cz

5.) Bio produkty nejsou geneticky modifikované

Bio produkty jsou bez GMO, což je něco, co byste měli hledat ve všem, co konzumujete. To znamená, že nejsou geneticky upraveny (jejich DNA se nemění).

6.) Lepší chuť

Bio produkty chutnají mnohem lépe než neekologické produkty. Mají více živin a minerální a cukerné struktury v nich jsou mnohem chutnější, protože měly čas přirozeně dozrát. Kromě toho do nich nebyly přidávány žádné umělé chemikálie.Kvalita chutí v bio ovoci a zelenině je tak mnohem lepší.

7.) Nižší obsah dusičnanů

Dusičnany se skládají ze tří atomů kyslíku a jednoho atomu dusíku. Když jsou dusičnany vystaveny bakteriím v ústech nebo enzymům v těle, mění se na dusitany, které se pak mění buď na oxid dusnatý nebo nitrosaminy. Oxid dusnatý je pro tělo dobrý, ale když jsou dusitany vystaveny teplu, spolu s aminokyselinami se mohou změnit na nitrosaminy, což jsou silné karcinogeny. Organické plodiny mají nižší hladiny dusičnanů než konvenční plodiny, přičemž hladina dusičnanů je o 30% menší.

Ekologická certifikace

Biopotraviny lze identifikovat pomocí loga BIO přímo na obalu. Společnosti, zemědělci, výrobci a dodavatelé, kteří dodržují všechny normy stanovené certifikačním orgánem ve svém regionu, mohou umístit logo tohoto certifikačního orgánu na své potraviny.

Aby mohly být složené potraviny označeny jako ekologické, musí alespoň 95 % složek pocházet z ekologicky pěstovaných rostlin nebo zvířat. Pravidla pro celou EU vyžadují, aby biopotraviny byly schváleny ekologickým certifikačním orgánem, který provádí pravidelné kontroly, aby zajistil, že potraviny splňují přísný soubor podrobných předpisů týkajících se výrobních metod a označování. Obdržení certifikace není na věčné časy, ale pravidelně jsou výrobci BIO potravin kontrolování, zda-li jsou dodržovány postupy i zpracování potravin a zda-li jsou v kvalitě, kterou certifikace zaručuje. V případě, že v názvu produktu uvedeno "BIO" jedná se o produkt, který splňuje výše zmíněné podmínky, pro udělení takové certifikace a s klidem můžete takový produkt koupit.

Pomoci ve výběru potravin Vám mohou tato dvě označení: 

bio_certifikace 

Biopotraviny a cena

Velkou námitkou proč nekupovat bio potraviny může být jejich cena a z části je to pravda. Ano, biopotraviny běžně stojí o 20% více než běžné potraviny. Produkce a výroba biopotravin je obecně náročná na práci a zahrnuje používání organických hnojiv a organických postřiků, které jsou dražší než chemická hnojiva a pesticidy. Proto stojí víc. Kromě toho, pokud budete dávat přednost supermarketům, které si na BIO potravinách přidají obrovskou marží, nákup je tak sice pohodlnější, ale vyjde draho. Je potřeba říct, že samotná produkce bio potravin je dražší, ale pokud budete nakupovat přímo u konkrétního farmáře, určitě Vás potraviny vyjdou levněji.

Nakupováním u lokálních farmářů podpoříte místní podnikatele i region a můžete se dozvědět i více potravinách, které u nich nakupujete. Navíc šetříte životní prostředí, protože takové BIO potraviny necestují přes celou Evropu, jak tomu často bývá. Dnes už více méně všichni menší zemědělci v pravidelných intervalech prodávají tzv. bedýnky. Jedná se o sezonní plodiny, které se samozřejmě v průběhu roku mění.

BIO potraviny a BrainMarket

U nás v BrainMarketu chceme jít příkladem a vyrábět BIO potraviny nejvyšší kvality a proto se snažíme pracovat, jak jen to jde s BIO potravinami. Máme teď sice trochu problém sehnat do našich produktů čokoládu v BIO kvalitě, ale i to brzy vyřešíme. Navíc se snažíme dokázat, že BIO potraviny nemusí být dražší. Naše produkty by měly být jistotou v nejisté době a udávat směr, kterým bychom se měli vydat my všichni, kteří chceme být zdraví a mít kolem sebe zdravou faunu a flóru.

Naše žhavé novinky jsou proteinové cookies, granoly nebo oříškové krémy. Ale můžete u nás nakoupit prakticky vše v BIO kvalitě v sekci BrainMax Pure potraviny.

Sečteno podrtženo

Pokud vám záleží na vašem zdraví, musí vám záležet i na tom, co jíte. A pokud jde o kvalitu a zdraví, pak BIO potraviny jsou to nejlepší, co můžete koupit, protože nejsou kontaminované chemií. Když budete nakupovat u místních farmářů, podpoříte své "sousedy" a rodinné podniky ve vašem okolí. Kupováním BIO potravin navíc šetříte jak rostliny, tak zvířátka i kvalitu půdy. Díky tomu tu bude pro další generace úrodná půdu a ne spálená zem po intenzivně hnojeném a "stříkaném" pěstování plodin v intenzivním zemědělství. Intenzivní zemědělství v minulém století vyřešilo hlad, ale také na pulty obchodů přineslo plodiny a potraviny ošetřené touto chemií (pesticidy, dusičnany, atd.). Začíná nová éra, kdy bychom mohli hledět více do budoucnosti a přeorientovat se na ekologické zemědělství, tak jako u sousedé v Německu. Už jen kvůli tomu, abychom mohli potraviny exportovat na německý trh a být konkurenceschopnější.

Zvykli jsme si dávat přednost kvantitě před kvalitou, ale vyzkoušejte si někdy produkty v BIO kvalitě. Nepotřebujete jich sníst tolik, už jen kvůli tomu, že jsou trochu dražší, ale hlavně chutnají opravdově jako vypěstované ze zahrádky.

Veronika Halusková