Deprese. Co způsobuje deprese a jak pomoci člověku s depresi?

Deprese je komplexní duševní onemocnění, které může mít mnoho příčin a projevů. Přesná příčina deprese není vždy jasná, ale obvykle se jedná o kombinaci genetických, biologických, environmentálních a psychologických faktorů. Spolu s chronickým stresem a nedostatkem kvalitního odpočinku, může v takovou chvíli depresi spustit i zdánlivá maličkost.

Co způsobuje deprese?

  1. Genetické faktory: existuje důkaz, že deprese může být dědičná. Lidé, jejichž příbuzní prvního stupně (rodiče, sourozenci) trpí depresí, mají vyšší riziko vývoje tohoto onemocnění.
  2. Biochemické změny: deprese souvisí se změnami v hladinách některých neurotransmiterů v mozku, jako jsou serotonin, dopamin a noradrenalin. Tyto chemikálie ovlivňují náladu a emocionální reakce.
  3. Hormonální nerovnováha: hormonální změny mohou vyvolat nebo zhoršit depresi. Příkladem je postpartální deprese, která je spojena se změnami hormonálních hladin po porodu.
  4. Stres a trauma: chronický stres, traumatické události nebo dlouhodobé obtíže mohou přispět k rozvoji deprese.

Co se děje v mozku při depresi?

Při depresi dochází k změnám v aktivitě některých oblastí mozku. Studie ukazují, že může dojít k snížené aktivitě v předních částech mozku, které jsou zodpovědné za řízení emocí a rozhodování. Rovněž může docházet ke změnám v oblastech mozku zodpovědných za spánek, chuť k jídlu a sexuální chování.

Co způsobuje deprese

Jak pomoci člověku s depresí?

1.) Podpora a porozumění

Důležité je nabídnout oporu a ukázat, že pocity člověka, který se s depresí potýká, berete vážně. Vyhněte se bagatelizaci jejich stavu. Je důležité poskytnout člověku s depresí prostor, kde se může cítit bezpečně a svobodně vyjadřovat své pocity, bez strachu z odsouzení. Aktivní naslouchání znamená být plně přítomen, soustředit se na to, co druhý říká, a vyhýbat se přerušování nebo dávání nevyžádaných rad. Snažte se vcítit do situace dotyčné osoby. Empatická reakce znamená ukázat, že jejich pocity jsou oprávněné a chápete, jak se cítí, i když možná nemůžete plně pochopit jejich zkušenost.

2.) Odborná pomoc

Doporučení k psychologovi, psychiatrovi nebo jinému odborníkovi na duševní zdraví je klíčové. Terapie a léčba mohou zahrnovat psychoterapii, medikaci nebo kombinaci obojího. Je důležité si uvědomit, že čím dříve se léčba zahájí, tím úspěšnější může být. Připravte se na to, že zpočátku dotyčný nebude chtít, protože depresivní člověk není v takovou chvíli příliš připravený na řešení své situace. Mnohem větší úspěch můžete mít tehdy, pokud si nejdříve vytvoříte vzájemnou důvěru.

3.) Zdravý životní styl

Pravidelná fyzická aktivita, vyvážená strava a dostatek spánku mohou výrazně pomoci. Fyzická aktivita stimuluje uvolňování endorfinů, což jsou chemikálie v mozku, které zlepšují náladu. Doporučuje se najít si aktivitu, která vám dělá radost, ať už je to chůze, jízda na kole, plavání, jóga nebo týmové sporty.

Taktéž je velmi důležitý spánek a kvalitní odpočinek. Nedostatek spánku může zhoršit symptomy depresí. Je důležité mít pravidelný spánkový režim a vytvořit si příjemné prostředí pro spánek, například tím, že se vyhnete elektronickým zařízením před spaním a zajistíte klidné a tmavé prostředí.

I když se může zdát, že alkohol nebo drogy poskytují dočasnou úlevu při depresi. Opak je pravdou. Ve skutečnosti mohou symptomy depresí zhoršovat. Je doporučeno omezit nebo zcela eliminovat užívání veškerých návykových látek.

Jak pomoci člověku s depresí

4.) Sociální podpora

Udržování sociálních kontaktů a aktivit, které přinášejí radost nebo uvolnění, mohou mít pozitivní vliv na duševní zdraví. Deprese může být chronická, a proto je dlouhodobá sociální podpora často potřebná. Mít někoho, kdo je ochoten zůstat na vaší straně i v dlouhodobém horizontu, může být klíčové pro zvládání depresí. Mimochodem omezení sociálního kontaktu je jedním z hlavních příznaků počínající deprese. 

5.) Vzdělávání o depresi

Porozumění tomu, co deprese je a jak funguje, může pomoci jak člověku s depresí, tak jeho blízkým. Důležité je vědět, že deprese způsobují chemické pochody v mozku a v žádném případě nejde o nějaký rozmar. Deprese je léčitelné onemocnění, ale vyžaduje správnou diagnózu a vhodnou léčbu. Je důležité, aby lidé trpící depresí hledali odbornou pomoc a podporu svého okolí. 

Sociální kontakty i praktická pomoc

Sociální podpora může hrát klíčovou roli v tom, jak člověk zvládne depresi, a měla by zahrnovat poskytování emocionální opory, praktické pomoci a udržování sociálních vazeb. Zdravý životní styl, včetně pravidelné fyzické aktivity, vyvážené stravy a dostatečného spánku, může pozitivně ovlivnit duševní zdraví. Je také důležité dbát na to, aby lidé s depresí nebyli izolováni a měli možnost aktivně se zapojovat do různých aktivit. 

 

Veronika Halusková