Inositol a jeho pozitivní účinky na naše zdraví

Inositol je látka, o které se hodně hovoří zejména ve snaze o využití potenciálu celého našeho těla. Pojďme si ji představit i zde, protože se zdá, že nám může nabídnout spoustu užitečných benefitů pro naše zdraví, chod metabolismu, výkonnost, zdraví kostí i reprodukci.

Co je to inositol?

Název inositol zastřešuje hned 9 různých molekul, ale nejčastěji se hovoří o jeho nejvíce biologicky dostupné formě zvané myo-inositol. Abychom si to pro naše potřeby trošku zjednodušili, budeme zde používat jednotný název inositol. ₂ Mezi různými zdroji stále dochází k nesrovnalostem a někde je inositol považován za vitamín (jeden ze skupiny vitamínů B – konkrétně by se jednalo o vitamín B8) či pseudo-vitamín. Tak či tak, jeho činnost je velmi propojená s činností dalších významných vitamínů skupiny B. ₃ Inositol si představte jako typ sacharidu – cukru. Nejčastěji se s ním setkáte v podobě bílého prášku s nasládlou chutí a přirozeně se vyskytuje např. v luštěninách, semínkách, různých druzích zeleniny a ovoce, jako např. v grape fruitu.₃ 

Inositol a jeho pozitivní dopad na:

1.) Metabolismus glukózy

Snad nejhojněji se s inositolem můžete setkat při tématu regulace krevního cukru a inzulínové citlivosti/rezistence. Inositol bývá totiž používán jako nástroj ke zvýšení inzulínové citlivosti a je tedy součástí prevence inzulínové rezistence (zdá se, že snad snižuje vyplavování inzulínu). Konzumace potravin, které inositol obsahují, sníží také vzestup krevního cukru po konzumaci jídla.₁ Podpora inzulínové citlivosti je zásadním krokem v prevenci metabolických syndromů, které v dnešní době řeší více a více i mladých lidí. Co si pod tím představit? Čím dál častější výskyt nadváhy či obezity a cukrovky.

2.) Reprodukční zdraví

Inositol zlepšuje např. pohyblivost spermií, kvalitu vajíček a pomáhá ženám při problémech jako je např. PCOS (syndrom polycystických ovarií). ₂, ₅ PCOS je často považován za metabolický problém, jehož jednou z charakteristik je právě zhoršená inzulínová citlivost. Proto se inositol používá i u žen s tímto syndromem.

3.) Sportovní výkon

Častým nástrojem je inositol také u atletů a sportovců, a to z důvodu toho, že podporuje fyzický výkon i přenos kreatinu (také zvyšuje výkonnost) do svalů či kostí. Zároveň zde chci znovu vyzvednout již výše zmíněný bod inzulínové citlivosti – ten je totiž i pro sportovce velmi zásadní. V případě, že je člověk citlivý na inzulín, je schopen podat skvělý výkon nezávisle od toho, zda před výkonem konzumoval či nekonzumoval potravu. Celá tato tematika je samozřejmě mnohem hlubší a širší, ale to bychom překročili hranice tohoto článku. :)

4.) Zdraví kostí

Funkce inositolu je spojována navíc i se zdravím kostí. V kostech totiž hraje podpůrnou roli při formaci samotné kostní hmoty (při tzv. osteogenezi a osifikaci). Inositol (konkrétně inositol-3-fosfát) dokáže uvolnit volný vápník z buněk (který je potřeba např. i při kontrakci hladkého svalstva) a ovlivňuje také tvorbu buněk.₆  Dále jsou účinky inositolu pozorovány ve spojitosti s kognitivními výkony, podporou léčby deprese, zdravím nervové soustavy či regulací nálady.

Závěr

Na závěr si nemohu odpustit nezmínit jednu důležitou věc, a to že ve výsledku je důležité vždy především myslet na to, že žádná izolovaná látka nás nespasí, pokud se o sebe a své zdraví nestaráme komplexně. Vždy je potřeba se zaměřit na posílení základů životního stylu a snažit se tělu dát co nejlepší podmínky pro to, aby mohlo přirozeně samo optimálně fungovat. Jedna látka nebude mít takový efekt samostatně, jaký by mohla mít při podpoře dalších procesů/systémů z naší strany.

Autor článku: Michaela Majerová, certifikovaný holistický Performance poradce

 

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=ZtWy77f8t-M

https://www.inositoli.it/en/the-difference-between-inositol-myo-inositol-and-d-chiro-inositol/

https://www.terrapotheka.cz/inositol#_Toc129263139

₄ Bevilacqua A, Bizzarri M. Inositols in Insulin Signaling and Glucose Metabolism. Int J Endocrinol. 2018

https://openheart.bmj.com/content/9/1/e001989

https://jaroslavlachky.sk/kb-18-melanopsin-bistabilita-svetlo-a-vapnik/