Jak CéBéDé funguje? Vliv CéBéDé na naše zdraví

Poslechněte si audioverzi článku!

Co je CéBéDé?

CéBéDé je jeden z více než 100 kanabinoidů přítomných v konopí. Tyto přírodní molekuly mají pro lidský organismus mnoho pozitivních účinků. Po psychoaktivním a nechvalně proslulém tetrahydrokanabinolu (TéHáCé) bývá CéBéDé druhou nejvíce zastoupenou látkou v konopí. Má podobnou chemickou strukturu jako TéHáCé, ale jeho fyziologické účinky jsou značně odlišné. Na rozdíl od TéHáCé je CéBéDé zcela nepsychoaktivní. Zároveň prostřednictvím našeho endokanabinoidního systému pozitivně působí proti zá**tubolestiúzkostizlepšuje spánek a regeneraci.

Jak CéBéDé funguje?

Mechanismus účinku kanabinoidů na náš organismus by se dal přirovnat k odemykání zámků v našem endokanabinoidním systému (ES), kde jsou kanabinoidy klíče a receptory ES jsou zámky. Užíváním CéBéDé pouštíme do organismu klíče, které v buňkách odemykají zámky - receptory. Celá tato síť receptorů tvoří náš endokanabinoidní systém (ES), který podle vědeckých poznatků ovlivňuje vše od náladypamětimotorických funkcí přes fungování imunitního systémurozmnožovánírůst kostí až po vnímání bolestichutě na jídlo či spánek. Hlavní funkcí ES je udržování vnitřní rovnováhy organismu. Dle nejnovějších studií právě CéBéDé a CéBéGé pomáhá navrátit organismus do vnitřní rovnováhy prostřednictvím působení na endokanabinoidní receptory.

Endokanabinoidni_system_123-100

Receptory endokanabinoidního systému mohou obsazovat 2 typy látek: endokanabinoidy a kanabinoidy. Endokanabinoidy si naše tělo produkuje samo, zatímco kanabinoidy jsou produkovány zelenými rostlinami. Kanabinoidy i endokanabinoidy fungují stejně, a proto je vhodné je do organismu doplňovat pro podporu tělesné a mentální rovnováhy. 

Endokanabinoidní systém je složen ze dvou typů receptorů: CB1 a CB2

Receptory CB1 se nacházejí v celém těle, nejvíce jsou však zastoupeny v mozkové kůře a míše. Aktivace receptorů CB1 působí na útlum bolesti, zá**tu, potlačení křečí nebo snížení teploty.

Receptory CB2 jsou koncentrovány především v oblasti imunitního systému a v periferních nervech. Zde je mechanismus účinku prováděn prostřednictvím odpovědi imunitního systému na proces odstranění zá**tu. Díky tomuto mechanismu účinku jsou kanabinoidy účinné při léčbě nemocí nebo jejich projevů.

CB1 CB2 vyskyt brainmarket-100-min

CéBéDé má mnoho zdravotních benefitů. Při léčbě úzkostí, také působí jako úleva od bolesti a dále pomáhá udržovat zdravou pokožku. Protože je však CéBéDé odděleno od TéHáCé, psychoaktivní sloučeniny konopí, mohou si uživatelé CéBéDé užívat jeho výhod, aniž by zažívali omamné pocity. To umožňuje užívat CéBéDé, aniž bychom se museli obávat, že to naruší náš každodenní život.

Jak může CéBéDé pomoci?

 • Zmírňuje bolesti při artritidě.
 • Zmírňuje chronické bolesti.
 • Snižuje chronickou bolest nervů.
 • Zmírňuje zánětIivost v těle.
 • Zmírňuje svalové křeče a další příznaky roztroušené sklerózy.
 • Zmírňuje nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií u pacientů s rakovinou.
 • Zmírňuje úzkosti a deprese.
 • Zlepšuje kvalitu spánku.
 • Pomáhá léčit akné a příznaky lupénky.
 • Pomáhá při léčbě závislosti na nikotinu a heroinu zmírněním abstinenčních příznaků.

schvalena-zdravotni-tvrzeni-cbd-infografika-brainmarket-cz

1) CéBéDé pro úlevu od bolesti

Několik studií ukazuje, že CéBéDé dokáže ulevit při chronických bolestech způsobených artritidou, roztroušenou sklerózou nebo při bolestech jiného typu. Endokanabinoidní systém těla se podílí na regulaci všech našich emocí, imunitního systému a reakcí na bolest. [1] Užívání CéBéDé ovlivní způsob, jakým naše tělo vnímá a reaguje na bolest. Bylo také prokázáno, že CéBéDé snižuje spasticitu (porucha svalového napětí příčně pruhovaných svalů) u jedinců s roztroušenou sklerózou a umožňuje jim snadnější chůzi s menší bolestí. Ve studii u jedinců s revmatoidní artritidou snížilo CéBéDé bolest jak v klidu, tak i při pohybu. [2]

 

2) CéBéDé při projevech úzkosti

Úzkost a deprese jsou celosvětově dvě nejčastější poruchy duševního zdraví. Stejně jako CéBéDé ovlivňuje způsob, jakým tělo vnímá bolest, může CéBéDé také změnit reakci endokanabinoidního systému na úzkostné poruchy a deprese.

V jedné studii u jedinců se sociální úzkostnou poruchou a fobií z veřejného projevu byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Hodinu a půl před tím, než se zúčastnili testu před veřejností dostala jedna skupina dávku 600 mg CéBéDé, zatímco druhá skupina dostala placebo. Jedinci, kteří dostali CéBéDé, zaznamenali významné snížení jejich úzkosti, stejně jako kognitivních poruch, které pociťovali při veřejném projevu. [7] Bylo také prokázáno, že CéBéDé má antidepresivní účinky a pomáhá zlepšovat sociální interakci. 

vliv-cbd-na-nase-zdravi-infografika-brainmarket-cz

3) Vliv CéBéDé na kvalitu spánku

V mnoha případech úzkostné poruchy doprovází nespavost a celkové problémy s kvalitou spánku. V jedné studii pediatrické posttraumatické stresové poruchy bylo prokázáno, že CéBéDé trvale zlepšuje kvalitu spánku po dobu 5 měsíců - bez jakýchkoli farmaceutických léků. Léčba CéBéDé jednou denně 12–25 mg umožnila jednotlivci mít kvalitnější spánek a snížit celkovou míru úzkostných stavů během dne. [8] 

4) CéBéDé při kožních potížích

Jelikož je CéBéDé protizánětIivé, může také léčit kožní problémy jako je akné nebo lupénka. Kromě genetických predispozic a dalších faktorů je jednou z možných příčin akné nadprodukce mazu žlázami v pokožce. Bylo prokázáno, že CéBéDé je zvlášť účinné při zmírnění produkce sebocytů (buňky tvořící kožní maz). [9] Lupénka je další kožní choroba, která se vyznačuje rychlým hromaděním kožních buněk, které vedou k zá**tu a následnému zarudnutí a odloupávání kůže. Jak výzkumy naznačují, tak protizánětIivé vlastnosti mohou při léčbě lupénky výrazně pomoci. [10]

ucinky-cbd-na-psychiku-infografika-brainmarket-cz

5) CéBéDé při léčbě závislosti

CéBéDé může pomoci lidem překonat závislost na nikotinu nebo opioidech a to zmírněním abstinenčních příznaků. Ve studii s 24 kuřáky bylo testováno, zda jim CéBéDé může pomoci přestat kouřit. Každý den po dobu jednoho týdne používali inhalátor obsahující CéBéDé nebo placebo. Skupina, kterým bylo podáváno CéBéDé během studie kouřila o 40 % méně cigaret a někteří kuřáci si tuto redukci dokonce udrželi i po skončení studie. [11]

V další studii byli sledováni jedinci závislí na heroinu a testovalo se, zda CéBéDé může snížit touhu po opioidech. Skupiny užívaly CéBéDé po dobu tří dnů. Zatímco léčba placebem neměla žádný účinek, CéBéDé významně snížila touhu po opioidech, přičemž účinky přetrvávaly týden po studii. [12]

Další zkoumané účinky CéBéDé na lidský organismus

 • CéBéDé meziměsíčně zmírnilo záchvaty u jedinců s těžkou epilepsií o 36,5 %. U dětí s Dravetovým syndromem se počet konvulzivních záchvatů snížil za 1 měsíc o více než 50 %. [12]
 • CéBéDé významně zvýšilo skóre kvality života u pacientů s Parkinsonovou chorobou. [13]
 • CéBéDé může zabránit neurodegeneraci a kognitivnímu poklesu spojenému s Alzheimerovou chorobou. [14] [15]
 • CéBéDé může snížit psychotické příznaky spojené se schizofrenií díky svému účinku na mozkovou aktivitu ve striatu (oblast šedé kůry mozkové), hipokampu a prefrontální kůře. [16]
 • Ve studii zdravých mužů akutní dávka 600 mg CéBéDé snížila reakci krevního tlaku na stresové situace. [17]
 • Migréna - stále více se ukazuje, že migrény a některé další potíže, jsou zapříčiněny nedostatkem kanabinoidů, přesněji řečeno jejich nedostatečnou funkcí. [18] Jelikož víme, že CéBéDé pomáhá tím, že potencionálně optimalizuje hladinu kanabinoidů v těle, může to znamenat řešení, kterým lze zmírnit migrénu.

Závěr

Každým rokem vzniká více a více klinických studií prokazujících velmi silné pozitivní účinky CéBéDé na lidský organismus. K tomu přidejme další nespornou výhodu a tou je nemožnost získaní si na něm závislosti a také jeho legálnost i bezpečnost použití bez vedlejších účinků. Pokud bych měla CéBéDé shrnout do jedné věty, pak bych napsala, že zmírňuje mnoho nepříjemných příznaků různých poruch a nemocí, ale bez negativních vedlejších účinků, jak už to někdy bývá u tradičních léků. To nás donutilo přijít s vlastní BrainMax řadou velmi potentních CéBéDé olejů a kapslí, abychom mohli klientům poskytnou řešení harmonizace organismu, co možná nejpřírodnější cestou.

Veronika Halusková 

cbd_strong_eshop_pc_CZ

Reference:

[1] 2015;2015:656582. doi: 10.1155/2015/656582. Epub 2015 Jan 29. Sativex in the management of multiple sclerosis related spasticity: role of the corticospinal mulation https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25699191/

[2] 2006 Jan;45(1):50-2. doi: 10.1093/rheumatology/kei183. Epub 2005 Nov 9. Preliminary assessment of the efficacy, tolerability and safty of a cannabis-based medicine (Sativex) in the treatment of pain caused by rheumatoid arthritis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16282192/

[3] 2010 Feb;39(2):167-79. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2009.06.008. Epub 2009 Nov 5. Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of the efficacy, safety, and tolerability of TéHáCé: CéBéDé extract and TéHáCé extract in patients with intractable cancer-related pain https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19896326/

[4] 2010 Nov; 70(5): 656–663. doi: 10.1111/j.1365-2125.2010.03743.x Preliminary efficacy and safety of an oromucosal standardized cannabis extract in chemotherapy-induced nausea and vomiting https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2997305/

[5] 2011 Jul;10(7):1161-72. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-10-1100. Epub 2011 May 12. Cannabidiol unduces programmed cell death in breast cancer cells by coordinating the cross-talk between apoptosis and autophagy https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21566064/

[6] 2007 Nov;6(11):2921-7. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-07-0371. Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in agressive breast cancer cells https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18025276/

[7] 2011 May; 36(6): 1219–1226. Published online 2011 Feb 9. doi: 10.1038/npp.2011.6 Cannabidiol Reduces the Anxiety Induces by Simulated Public Speaking in Treatment-Naive Social Phobia Patients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079847/ 

[8] 016 Fall; 20(4): 16-005. Published online 2016 Oct 12. doi: 10.7812/TPP/16-005 Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/ 

[9] 2014 Sep;124(9):3713-24. doi: 10.1172/JCI64628. Epub 2014 Jul 25. Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebosytes https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25061872/

[10] 2016;11(2):146-7. doi: 10.2174/1574884711666160511150126. Cannabis for Refractory Psoriasis-High Hopes for a Novel Treatment and Literature Review https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27164964/

[11] 2013 Sep;38(9):2433-6. doi: 10.1016/j.addbeh.2013.03.011. Epub 2013 Apr 1. Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23685330/

[12] 2017 May 25;376(21):2011-2020. doi: 10.1056/NEJMoa1611618. Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28538134/

[13] 2014 Nov;28(11):1088-98. doi: 10.1177/0269881114550355. Epub 2014 Sep 18. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson's disease: an explorary double-blind trial https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25237116/

[14] 2017; 8: 20. Published online 2017 Feb 3. doi: 10.3389/fphar.2017.00020 In Vivo Evidence for Therapeutic Properties of Cannabidiol for Alheimer's Disease https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5289988/ 

[15] 2014;42(4):1383-96. doi: 10.3233/JAD-140921. Long-term cannabidiol treatment prevents the development of social rec0gnition memory deficits in Alzheimer's disease transgenic mice https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25024347/

[16] 015 Mar;162(1-3):153-61. doi: 10.1016/j.schres.2015.01.033. Epub 2015 Feb 7. A systematic review of the antipsychotic properties of cannabidiol in humans https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25667194/

[17] 2017 Jun 15; 2(12): e93760. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1172/jci.insight.93760 A single dose of cannabidiol reduces blood plessure in healthy volunteers in a randomized crossover study  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470879/

[18] 2016; 1(1): 154–165. Published online 2016 Jul 1. doi: 10.1089/can.2016.0009 Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/  

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět na mail korektura@brainmarket.cz. Děkujeme!