Jaký je rozdíl mezi CéBéDé a CéBéGé?

CéBéDé se v dnešní době stává synonymem pro konopí, stejně jako to před lety bylo Téhácé. Díky dostupným výzkumům a neustále se zvyšující poptávce se začíná víc a víc lidí seznamovat s řešením problémů prostřednictvím konopných extraktů, přesněji řečeno kanabinoidům obsaženým v rostlině konopí. Přestože je CéBéDé bezpochyby jeden z nejvíce studovaných a široce uznávaných kanabinoidů, není to jediná prospěšná látka extrahovaná z konopí. Několik výzkumů naznačilo, že CéBéDé je v kombinaci s jinými kanabinoidy ještě účinnější. Dalším kanabinoidem, který se dnes dostává do hledáčku vědců, výrobců a zákazníků je CéBéGé!

Endokanabinoidní systém (ECS) = Klíč k otevření lidského potenciálu

Kouzlo účinků kanabinoidů spočívá v jejich působení na náš endokanabinoidní systém. CéBéDé, CéBéGé, Téhácé a další kanabinoidy působí na receptory endokanabinoidního systému, který má v těle za úkol navozovat homeostázu, jinými slovy vnitřní rovnováhu našeho organismu. Jestliže je někdo vychýlen z homeostázy, pak by v užívání kanabinoidů mohl nalézt řešení svých problémů

V těle každého savce najdete tento fascinující tělesný systém, který byl objeven teprve před několika desítkami let! Endokanabinoidní systém je schopen produkovat své vlastní kanabinoidy, ale zdá se, že jen málo z nás jich produkuje tolik, aby mohla proběhnout homeostáza.

Endokanabinoidni_system_123-100

Jaký je tedy rozdíl mezi CéBéDé a CéBéGé? 

CéBéDé a CéBéGé jsou dva různé kanabinoidy, z nichž každý pracuje s endokanabinoidním systémem. V celém těle existuje řada kanabinoidních receptorů a ve chvíli, kdy se k nim dostanou kanabinoidy jako CéBéDé a CéBéGé, spustí se chemické reakce, které pomáhají regulovat tělesné procesy jako je například bolest. CB1 receptory se nejvíce nacházejí v mozku a centrálním nervovém systému. Receptory CB2 se primárně nacházejí v tkáních, žlázách a orgánech imunitního systému. Jednoduše řečeno kanabinoidy jako je CéBéDé a CéBéGé jsou si podobné, jen každý z nich ovlivňuje jiné receptory v endokanabinoidním systému.

Co je CéBéDé?

Kanabidiol (CéBéDé) je jednou z hlavních sloučenin vyskytujících se v konopí. Tvoří asi 40 % ze složení konopí. Jedná se o netoxický fytocannabinoid - což znamená, že je to chemická látka extrahována z rostlin, která nemůže vyvolat omamné stavy nebo pocit euforie. Molekuly CéBéDé pracují s endokanabinoidním systémem (ECS) našeho těla komunikací s kanabinoidními receptory CB2. Tyto speciální "konektory" se připojují k našemu perifernímu nervovému systému a pomáhají regulovat různé fyziologické funkce svalů, imunitních buněk, kůže a dalších orgánů. Jedním z důvodů, proč lidé používají CéBéDé jsou zá**ty kůže. [1] Nicméně má také neuroprotektivní vlastnosti [2] a může hrát roli při udržování zdravého močového měchýře. [3]

Co je CéBéGé?

Cannabigerol (CéBéGé) je další fytocannabinoid. CéBéGé se pravidelně označuje jako „mateřský kanabinoid“ nebo také jako kmenové buňky konopí. Je to proto, že se jedná o první fytocannabinoid syntetizovaný v konopí, který se dále převádí na jiné rostlinné kanabinoidy.

tvorba kanabinoidu brainmarket cz

Sloučenina začíná ve formě 2-karboxylové kyseliny zvané kyselina kanabigerolová (CéBéGéA). Jak konopí roste, tato složka se začíná přeměňovat na tři další: kyselinu tetrahydrokanabinolovou (TéhácéA), kyselinu kanabidiolovou (CéBéDéA) a kyselinu kanabichromenovou (CéBéCéA). Po převodu zbývá jen malé množství CéBéGéA - a to méně než jedno procento. Když konopí zahájí proces dekarboxylace, všechny tyto sloučeniny upustí svou karboxylovou kyselinu a stanou se kanabinoidy, které běžně známe: Téhácé, CéBéDé, CéBéCé a CéBéGé. Protože zralá rostlina konopí obsahuje nízké hladiny CéBéGé, vyžaduje její extrakce ve srovnání s CéBéDé mnohem větší úsilí.

cbd vs cbg brainmarket 3-100-min

Jaký je rozdíl ve fungování CéBéDé a CéBéGé? Aneb jestli na vás nezabírá CéBéDé, dost možná zabere CéBéGé!

Jak již víme, molekuly CéBéDé působí na kanabinoidní receptory CB2, které se připojují k perifernímu nervovému systému (PNS). PNS ovlivňuje svaly, končetiny, kůži a další biologické systémy, včetně imunitního systémuCéBéGé se kromě receptorů CB1 váže také na receptory CB2, které se připojují k našemu centrálnímu nervovému systému (CNS), který se skládá z mozku a míchy.

Z toho vyplývá, že jestli na vás CéBéDé nepůsobí, pak je velice pravděpodobné, že účinky CéBéGé pocítíte, neboť ovlivňuje receptory celého systému rovnováhy organismu, protože působí na oba receptory endokanabinoidního systému.

CB1 CB2 vyskyt brainmarket-100-min

1) CéBéDé vs CéBéGé při stresu

Nejnovější průzkumy naznačují, že stres je hlavní důvod, proč lidé začnou užívat CéBéDé. Studie prokázaly, že CéBéDé má potenciál zmírňovat stres snížením krevního tlaku a dilatací krevních cév (rozšíření cév). CéBéGé i CéBéDé se váží na receptory, které nepřímo ovlivňují chemii mozku, která se dále podílí na problémech souvisejících se stresem. [4]

ucinky-cbd-na-psychiku-infografika-brainmarket-cz

2) CéBéDé vs CéBéGé pro zkvalitnění spánku

Většina populace v rozvinutých zemích se potýká s nedostatkem nebo špatnou kvalitou spánku. Špatná kvalita spánku a jeho nedostatek může vést k fyzickým i psychickým zdravotním problémům, neboť spánek je základní pilíř zdraví. Příčin špatného spánku může být několik např.: příliš málo světla přes den, příliš hodně modrého světla večer, nedostatek hořčíku, nadužívání stimulantů a léků atd. Vše o spánku se dozvíte v našem článku.

Používání CéBéDé pro zvýšení kvality spánku se stává vhodnou alternativou ve srovnání s konvenčním způsobem léčby. CéBéDé může pomoci podpořit relaxaci a klid bez jakékoli intoxikace, otupělosti, nebo narušení spánku

Výzkumy CéBéGé v oblasti spánku jsou zatím v plenkách, ale vzhledem k tomu, že CéBéGé působí na oba receptory endokanabinoidního systému, se dá říct, že jeho pozitivní účinky na spánek by měly být na stejné úrovni jako u CéBéDé.

cbg-cim-prospiva-nasemu-zdravi-infografika-brainmarket-cz

3) CéBéDé vs CéBéGé k léčbě bolesti

Bolest je druhým nejčastějším důvodem proč lidé CéBéDé vyhledávají a podle spotřebitelského průzkumu téměř 40 % dotázaných uvedlo, že CéBéDé je účinné k uvolnění svalů způsobené pravidelným cvičením. CéBéDé zmírňují bolest svalů a kloubů prostřednictvím působení na receptory CB2, které ovlivňují celý periferní nervový systém. 

A do třetice i v tomto případě je třeba zmínit, že CéBéGé působí na oba receptory endokanabinoiního systému, a proto můžete očekávat podobné výsledky při řešení bolestí jako u CéBéDé. CéBéGé je vhodné zejména při menších bolestech nebo otocích. Nejlepší zbraní proti bolestem je však využití synergie CéBéDé a CéBéGé dohromady, tak docílíte maximálního účinku na endokabinoidní receptory.

Závěr

Oba kanabinoidy působí na každý organismus velmi individuálně, neboť i každý organismus je unikatní. Záleží na mnoho proměnných třeba na fyziologické stavbě, životosprávě nebo genetických predispozicích, ale také třeba na současné fyzické a duševní kondici jedince. Co vám, však mohu s klidným svědomím napsat z vlastní zkušenosti je to, že pokud na vás nepůsobí CéBéDé, pak by právě CéBéGé mohlo. Máme odzkoušeno ze zkušeností mnoho uživatelů, že právě CéBéGé se jim zdá v subjektivních pocitech silnější než CéBéDé, ačkoliv jeho koncentrace v oleji zdaleka neodpovídá koncentracím v CéBéDé olejích, neboť CéBéGé je vzácné a tomu odpovídá i jeho cena. Pro dosažení maximálních účinků je vhodné využít synergie CéBéDé i CéBéGé a vždy užívat společně oba kanabinoidy.

 Veronika Halusková

 

[1] Mar-Apr 2019;170(2):e93-e99. doi: 10.7417/CT.2019.2116. A therapeutic effect of CéBéDé-enriched ountment in ingflammatory skin diseases and cutaneous scars https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30993303/

[2] 2018; 9: 91. Published online 2018 Apr 26 Review of the neurological benefits of phytocannabinoids https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5938896/ 

[3] 2015 Jun;10(6):1009-12. Effect of Non-psychotropic Plant-derived Cannabinoids on Bladder Contractility: Focus on Cannabigerol https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26197538/

[4] Scott Shannon, MD; Nicole Lewis, ND; Heather Lee, PA-C; Shannon Hughes, PhD http://www.thepermanentejournal.org/issues/2019/winter/6960-cannabis.html#ref 

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět na mail korektura@brainmarket.cz. Děkujeme!