K čemu je acetylcholin? A 9 důvodů proč ho zvýšit!

Dnešní článek stojí za to dočíst do konce. Dozvíte se v něm nejen, jak vám může acetylcholin pomoci s mentálním výkonem a pamětí, ale také jak acetylcholinová aktivita ovlivňuje rychlost peristaltiky. Zjednodušeně řečeno, to proč často chodíme nebo nechodíme na velkou. Anebo jak může acetylcholin souviset s produkcí růstového hormonu, který je někdy také nazýván elixírem mládí. Proč nám acetycholin pomáhá ráno vstávat anebo díky němu vnímáme méně bolest...

Co je acetylcholin a k čemu slouží?

Acetylcholin je neurotransmiter (přenašeč vzruchů mezi neurony v mozku), který je klíčový pro fungování a zdraví mozkuAcetylcholin je produkován v temenním laloku mozku a je nezbytně důležitý pro kognitivní funkce, ale také pro nervosvalovou činnost. Hraje rozhodující roli při koncentraci, učení, paměti, ale také kvality spánku. Nízká hladina acetylcholinu je spojena se špatnou koncentrací, úzkostmi nebo duševní únavou či nejasností.

Acetylcholin byl objeven jako jeden z prvních neurotransmiterů (další jsou např. serotonin, dopamin, GABA, atd.) už v roce 1914. Byl zkoumán pro jeho roli v regulaci spánku a bdělosti. Acetylcholinu se někdy přezdívá "molekula paměti", protože nám pomáhá učit se, soustředit a celkově udržovat mentální jasnost. Dalšími důležitými rolemi acetylcholinu jsou podpora pozitivní nálady, zatímco usměrňuje negativní emoce jako jsou strach a zlost. Navíc podporuje neuroplasticitu mozku, což je vlastnost, která mozku umožňuje se vyvíjet v průběhu života.

proc-zvysit-acetylcholin-instagram-infografika

Citikolin prekurzorem acetylcholinu

Předpokládá se, že citikolin je metabolickým prekurzorem acetylcholinu, který byl původně používán jednobuněčnými organismy před miliardami let k tvorbě buněčných membrán (ochranná vrstva buněk). Odhaduje se, že až 90% populace nepřijímá dostatek citikolinu z potravy. Mezi nejlepší zdroje citikolinu z potravy patří vejce, hovězí maso, brokolice nebo losos (mořské plody).

cholin-v-potravinach

Látky pro doplnění citikolinu do mozku

Z hlediska suplementace citikolinu existují zatím 2 nadějné řešení v podobě citikolin nebo Alpha GPC. Obě jsme obsadili do BrainMax Choline Infusion a Neurohacker Manifesto.

1.) Alpha GPC

L-alfa-glycerylfosforylcholin, zkráceně Alpha GPC je vysoce biodostupnou formou citikolinu, který dokáže procházet do mozku a v něm zvyšovat množství citikolinu. Společně s citikolin je považován za jedno z nejlepších řešení pro zvyšování hladiny acetylcholinu. Užívání Alpha GPC spojeno se zlepšením paměti, schopností učit se a duševní rovnováhou [12]. Alpha GPC může také zvýšit hladinu dopaminu v mozku, což významně pomáhá mozkové funkci, ale také nám, protože se zvýší motivace a celkový mentální výkon. Alpha GPC navíc zvyšuje průtok krve a kyslíku do mozku, čímž ovlivňuje celkový metabolismus a výživu mozku.

Alphu GPC je vhodné užívat i před tréninkem kvůli zvýšení produkce růstového hormonu až o 60%

Mezi další účinky Alpha GPC patří zvýšení energie a síly, protože pomáhá s regenerací svalů po cvičení [3]. Její užívání je také spojováno se zvýšením produkce růstového hormonu a s mírným energetickým nabuzením, proto je vhodné užívat jej před cvičením [4]. Existuje studie, kde došlo u kontrolovaných subjektů po fyzické zátěži ke zvýšení produkce růstového hormonu až o 60% [5]. Alphu GPC můžete najít společně s dalšími nootropiky BrainMax Neurohacker, jehož složení jsme upgradovali ztrojnásobením Alpha GPC (z 250 mg na 750 mg).

2.) Citikolin

Citikolin je přirozeně se vyskytující sloučenina citikolinu a cytidinu, která se nachází v každé buňce vašeho těla a ve zvláště vysokých koncentracích v mozku. Stejně jako Alpha GPC je citikolin vysoce biodostupná forma cholinu. Pomáhá transportovat dopamin, čímž zvyšuje jeho uvolňování do mozku. Zatímco cholin může pomoci s funkcí mozku, cytidin může být také užitečný, jakmile je přeměněn na uridin (podporuje formování synapsí a kondici neuronů).

Citikolin je spojen se zlepšením paměti a funkcí mozku [6]. Citikolin může u lidí zlepšovat kognitivní funkce a koncentraci. Je ho tedy vhodné užívat pro maximální koncentraci např. při  učení nebo kreativní práci. Bylo také zjištěno, že citikolin zlepšuje celkovou integritu membrány v neuronech a vede ke zpomalení zániku neuronů [7]. Přečtěte si také článek 10 nejlepších nootropik pro zvyšování mentálního výkonu a zlepšení zdraví mozku.

6-nejlepsich-nootropik-update

Proč stimulovat hladinu acetylcholinu a k čemu je dobrý?

1.) Učení a paměť

Existuje několik vědeckých studií, které naznačují, že acetylcholin hraje klíčovou roli při učení a schopnosti si pamatovat. Pokud chcete stimulovat koncentraci, zlepšit paměť a mentální výkon, měla by pro vás být prioritou vyšší hladina acetylcholinu.

Jak už jsem psal v úvodu. Nízká hladina acetylcholinu je spojena se špatnou koncentrací, úzkostmi nebo duševní únavou či nejasností. Nedostatek acetylcholinu je spojen i se závažnějšími neurologickými chorobami jakou jsou Alzheimerova choroba, demence, Parkinsonova choroba nebo třeba roztroušená skleróza. Mozky pacientů s Alzheimerovou chorobou obsahují nízké hladiny acetylcholinu a acetylcholinových receptorů [8]. Léky na Alzheimerovu chorobu fungují na principu blokace rozkladu acetylcholinu.

Existuje studie provedena na opicích, kdy jim bylo narušeno zásobování acetylcholinem v mozku, čímž jim byla způsobeno poškození paměti srovnatelné s lidskou emnézií [9, 10].

V další studii provedené na 1400 osobách bylo zjištěno zlepšení kognitivních funkcí při zvýšeném příjmu citikolinu (verbální a vizuální paměť) [11]. Podobně jedna malá studie s 24 zdravými dobrovolníky mužského pohlaví potvrdila, že suplementace citikolinu může zlepšit řadu kognitivních procesů (včetně pracovní paměti a verbální paměti) [12].

2.) Ovládání cyklu spánku a bdělosti

Acetylcholin byl poprvé objeven a studován právě pro jeho roli v regualci cyklu spánku a bdělosti [13, 14]. Acetylcholin je jedním z hlavních neurotransmiterů, o nichž se předpokládá, že jsou odpovědné za stimulaci bdělosti (dalšími důležitými neurotransmitery a hormony jsou orexin, histamin, norepinefrin a dopamin) [1516].

Existují studie, které prokazují, že aktivita acetylcholinových neuronů během vstávání významně narůstá, kdežto během spánku je potlačena [17]. Účinky acetylcholinové podpory bdělosti mohou souviset i s některými drogami, které zvyšují jeho hladinu např. amfetaminy, či léky proti narkolepsii (modafinil) nebo kokain. Naopak účinky sedativ a hypnotik mohou souviset s regulací acetylcholinové aktivity tím, že stimulují receptory GABA, které potlačují uvolňování acetylcholinu v mozkovém kmeni [18, 19].

Zatímco během spánku je aktivita acetylcholinu potlačena, tak v nejhlubší fázi REM se jeho hladiny zvyšují. Tato fáze je pro mozek vyloženě o ukládání a zpracování informací, které jsme načerpali během dne, je tedy spojená stejně jako acetylcholin s rolí učení a pamětí [202122, 23].

3.) Koncentrace a pozornost

Existuje studie se 60 zdravými ženami ve věku 40 až 60 let, ve které bylo u subjektů zjištěno zlepšení pozornosti a koncentrace po 28 dnech užívání citikolin-cholinu. citikolin-cholin je látka, o které se předpokládá, že zvyšuje hladinu acetylcholinu přímo v mozku [24].

4.) Produkce růstového hormonu

Výzkumy naznačují, že acetylcholinová aktivita má vliv na produkci nebo sekreci různých hormonů v těle a mozku (např. prolaktin a růstový hormon). Některé studie uvádějí, že acetylcholin také přímo souvisí s tvorbou a vylučováním růstového hormonu (GH) v hypofýze. Úplné mechanismy tohoto jevu ještě nejsou známy, ale vědci se domnívají, že značné množství účinků acetylcholinu na hormony může pocházet z jeho schopnosti ovlivňovat nervovou aktivitu v hypotalamu, což je oblast mozku, která je do regulace hormonů silně zapojena [2526].

Studie naznačují, že stomatostatin jakožto blokátor růstového hormonu může být redukován prekurzory cholinu jako jsou Alpha GPC a citikolin, čímž se zpomalí snižování hladiny růstového hormonu. Acetylcholin působí jako blokátor somatostatinu a zvyšuje tak růstový hormon.

rustovy-hormon-behem-spanku

Mimochodem nejvíce růstového hormonu je produkováno v prvních dvou hodinách spánku při 3. a 4. fázi NREM. Proto byste neměli zanedbávat spánek a to zvláště pokud cvičíte a máte snahu spalovat tuky i budovat svaly.

5.) Protizá**tlivý účinek

Acetylcholin má významný vliv při boji proti zá**tu. Jeho význam je tak markantní, že po něm byla pojmenována i biologická cesta: "cholinergní protizá**tlivá cesta" [27]. Tato cesta brzdí účinek na imunitní odpověď způsobenou cytokiny (pro-zá**tlivé buňky), které jsou produkovány buňkami imunitního systému při zranění nebo infekci. Tato cesta by tedy mohla ochránit tělo před rozšířením zá**tlivé reakce do dalších orgánů [28].

V jedné studii na zvířatech byly zvýšené hladiny acetylcholinu spojeny se sníženým zá**tu střevní sliznice a to pravděpodobně v důsledku aktivace alfa-7 nikotinových acetylcholinových receptorů (a7nAChRs), které inhibují uvolňování prozá**tlivých cytokinů [29]Acetylcholin může potlačit zá**t inhibicí těchto imunitních buněkVe studiích s chronickým zá**tem střeva (IBD) bylo zjištěna snížená aktivita vagus nervů, což může být částečně výsledkem snížení protizá**tlivé stimulace acetylcholinem [30].

6.) Ochrana před infekcemi

Ukazuje se, že kromě zá**tu může mít acetylcholin vliv i v reakci  imunitního systému na infekci. Ve studii na zvířatech bylo zjištěno, že acetylcholin může během určitých typů infekce regulovat tvorbu biofilmu (struktura tvořena bakteriemi, např. plísňové infekce způsobené Candida albicans) [31].

7.) Zrychluje peristaltiku neboli pomáhá pohybu střev

Tato funkce je spojena s aktivitou acetylcholinu v parasympatickém nervovém systému, což je část nervového systému, která se spíná během trávení, kdy dochází k uklidnění nervového systému, odpočinku. Opakem je sympatikus, který tělo přepíná do bojového módu.

Předpokládá se, že do tohoto procesu jsou zapojeny specifické nikotinové acetylcholinové receptory (nAChR). Tyto receptory stimuluje nikotin (proto "nikotinové"). To je také důvod, proč 1 z 6 lidí, kteří přestali kouřit trpí zácpou. Anebo proč, když si zakouříte dost možná poběžíte na velkou [32]. 

Někteří jedinci mohou mít zácpu také na antidepresivech zpětného vychytávání monoaminů, neboť inhibují (regulují) nikotinové acetylcholinové receptory [33].

8.) Snížení bolesti

Acetylcholin by mohl být také zapojen do zprostředkování vnímání bolesti. Cílením na tento systém může potenciálně pomoci při léčbě bolesti.

Některé výzkumy uvádějí, že lék na Alzheimerovu chorobu donepezil, jehož hlavním účinkem je zvyšovat hladinu acetylcholinu, vyvolává u pacientů úlevu od bolesti a může působit i jako preventivní léčba symptomů migrény [34]. Vyšší hladiny acetylcholinu v míše jsou obecně spojeny s úlevou od bolesti, zatímco snížení aktivity acetylcholinu (například blokováním jeho receptorů) často vede ke zvýšené citlivosti na bolest [35].

9.) Zlepšení průtoku krve

Podle posledních vědeckých poznatků může hrát citikolin roli při regulaci krevního oběhu. Konkrétně stimulací produkce oxidu dusnatého, který řídí krevní tlak roztažením cév (vasodilatace) v celém kardiovaskulárním systému [36].

Závěr

Současné výzkumy acetylcholinu jsou teprve na začátku, ale už teď je jasné, že tento neurotransmitter je velice důležitým pro zdraví mozku a celkovou mentální kondici. Dalším důležitým aspektem acetylcholinu je jeho schopnost blokovat somatostatin, čímž zmírňuje rychlost snižování růstového hormonu. Jinými slovy je acetylcholinová aktivita spojena s vyššími hladinami růstového hormonu.

Pro mě bylo nejzajímavější zjištění schopnost nikotinových acetylcholinových receptorů zrychlovat peristaltiku. Tím jsem si odpověděl na dlouholetou otázku, proč tak často chodím na záchod. A to ne kvůli tomu, že bych kouřil cigarety (jsem nekuřák), ale jednoduše proto, že mám příliš mnoho acetylcholinu v mozku :)

Pokud vás tento článek bavil, budu rád za jeho sdílení :)

Jiří Votava

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět na mail korektura@brainmarket.cz. Děkujeme!