Koenzym Q10. K čemu slouží a který vybrat? Jaké jsou rozdíly mezi ubichinonem a ubiquinolem?

Ubiquinol představuje jednu z nejdůležitějších sloučenin v lidském těle, která se podílí na řadě klíčových biologických funkcí. Jako aktivní forma koenzymu Q10 (CoQ10) - ubiquinol hraje zásadní roli v produkci energie na buněčné úrovni, podporuje zdraví srdce a cév, a má silné antioxidační účinky. V tomto článku prozkoumáme rozdíly mezi jednotlivými formami CoQ10, jejich výrobu, funkci v těle, přínosy pro zdraví a zaměříme se na formu Kaneka Ubiquinol.

Co je Koenzym Q10?

Koenzym Q10 (CoQ10) je lipo-solubilní, vitaminu podobná substance, která se přirozeně vyskytuje v každé buňce lidského těla. Je nezbytný pro výrobu adenosintrifosfátu (ATP), což je molekula, jež skladuje a přenáší energii v buňkách. CoQ10 existuje ve dvou hlavních formách: oxidované formě (ubichinon) a redukované formě (ubiquinol)Ubiquinon je oxidovaná forma CoQ10 a je to forma, která je tradičně dostupná na trhu jako doplněk stravy. Ovšem redukovaná forma ubiquinol aktivní forma, která je připravena k okamžitému využití v těle.

Ubichinon vs. Ubiquinol

Ubichinon, neaktivní forma CoQ10, musí být v těle přeměněna na aktivní formu, ubiquinol, aby mohl být využit pro energetický metabolismus a antioxidační ochranu. Nicméně tato přeměna se stává méně efektivní s postupujícím věkem, což vede k snížení přirozených hladin CoQ10 v těle. Ubiquinol je přímo dostupný pro tělo k využití, což z něj dělá preferovanou formu pro doplňky stravy, zvláště pro starší dospělé nebo jedince se specifickými zdravotními potřebami.

  • Oxidační stav: Ubichinon je oxidovaná forma CoQ10 a funguje primárně jako elektronový přenašeč v mitochondriální elektronové transportní řetězci, který je klíčový pro výrobu energie. Ubiquinol je redukovaná, aktivní forma, která působí jako silný lipidový rozpustný antioxidant, chránící buňky před oxidačním poškozením.
  • Antioxidantní vlastnosti: Ubiquinol je významně efektivnější antioxidant než ubichinon. Díky své redukované formě může ubiquinol přímo zachytávat volné radikály a neutralizovat je, čímž chrání buňky před oxidačním stresem a podporuje celkové zdraví.

1 (12)

  • Absorpce a biologická dostupnost: Ubiquinol je pro tělo snadněji absorbovatelný než ubichinon, což znamená, že když je suplementován, může být rychleji a efektivněji využit. To je zvláště důležité pro starší dospělé, u kterých je přeměna ubichinonu na ubiquinol méně efektivní.
  • Věk a přeměna: S věkem se schopnost těla přeměnit ubichinon na ubiquinol snižuje. To znamená, že starší osoby mohou mít větší prospěch z přímé suplementace ubiquinolem.
  • Energetická podpora vs. ochrana před oxidací: Zatímco obě formy jsou důležité pro výrobu energie v mitochondriích, ubiquinol, na druhou stranu, poskytuje přidanou hodnotu tím, že chrání buňky před poškozením způsobeným volnými radikály, což má přímý vliv na zachování buněčné integrity a zdraví.
  • Suplementace a terapeutické využití: Vzhledem k lepší absorpci a vysokým antioxidačním vlastnostem je suplementace ubiquinolem často považována za efektivnější, zejména při podpoře srdečního zdraví, zlepšení funkce nervového systému a podporu zdraví u osob s neurodegenerativními onemocněními. Ubichinon je účinný při podpoře energetického metabolismu, ale jeho použití může vyžadovat přeměnu na ubiquinol v těle pro maximalizaci jeho přínosů.

2 (31)

Výroba ubiquinolu - Kaneka jako průkopník vývoje a výroby ubiquinolu

Výroba ubiquinolu se provádí prostřednictvím fermentace nebo biotechnologických metod, které zahrnují specifické kmeny kvasinek nebo bakterií schopné produkce CoQ10. Japonská společnost Kaneka je předním výrobcem ubiquinolu a zároveň první, která přišla s bio-identickou formou ubiquinolu vhodnou pro doplňky stravy. Kaneka Ubiquinol je vyroben pomocí patentovaného procesu, který zajišťuje vysokou čistotu a biologickou dostupnost.

Funkce a přínosy ubiquinolu v těle

Ve srovnání s tradiční formou CoQ10, ubiquinonem, je ubiquinol lépe absorbován tělem. To znamená, že suplementace ubiquinolem může poskytnout rychlejší a efektivnější způsob, jak zvýšit hladiny CoQ10 v těle, což je zvláště důležité u starších dospělých nebo u jedinců s určitými zdravotními stavy, kteří mohou mít potíže s přeměnou ubiquinonu na ubiquinol. Ubiquinol je klíčový pro řadu tělesných funkcí, včetně:

1.) Produkce energie

Ubiquinol hraje zásadní roli ve výrobě energie na buněčné úrovni. Je klíčovým prvkem v mitochondriálním respiračním řetězci, kde pomáhá přeměňovat potraviny a kyslík na ATP (adenosintrifosfát), což je molekula, která uchovává a dodává energii pro různé buněčné funkce.

2.) Antioxidační ochrana

Chrání buňky před oxidativním poškozením způsobeným volnými radikály, což je zásadní pro zdravé stárnutí a prevenci mnoha chronických onemocnění.

3.) Podpora srdce a cév

Ubiquinol pomáhá udržovat optimální hladinu krevního tlaku, podporovat zdraví srdce a zlepšovat celkovou funkci kardiovaskulárního systému.1

Kromě toho je koenzym Q10 zvlášť prospěšný, pokud již užíváte statiny neboli léky na cholesterol. Během užívání statinů, může v těle docházet ke snížení koenzymu Q10 a tím i řadě vedlejším příznaků, jako jsou bolesti svalů, únava nebo slabost.

4.) Podpora nervového systému

Výzkum naznačuje, že ubiquinol může mít neuroprotektivní účinky, což znamená, že může chránit nervové buňky před poškozením. To je zvláště důležité pro prevenci a možnou podporu v léčbě neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Závěr

Studie ukázaly, že doplňování ubiquinolu může mít několik zdravotních přínosů, včetně podpory srdečního zdraví, zlepšení energetických úrovní, zpomalení procesu stárnutí, posílení imunitního systému a podpory neurologické funkce. 

 

1. RUIZ, Yoana Rabanal, Emilio Llanos GONZÁLEZ a Francisco Javier ALCAIN. The Use of Coenzyme Q10 in Cardiovascular Diseases. 2021.