Nejnovější poznatky vědy o spánku: Jak funguje mozek během spánku a co se děje s tělem, když spíme?

Spánek je klíčovým aspektem lidského života, který má zásadní vliv na naše zdraví, duševní pohodu a celkový výkon. Věda se v posledních letech značně pokročila ve studiu spánku a jeho vlivu na naše tělo a mysl. Zde jsou nejnovější poznatky o tom, jak funguje mozek během spánku, co se děje s tělem a co může způsobit problémy se spánkem.

Fáze spánku a fungování mozku

Spánek se skládá z několika fází, které se pravidelně opakují během noci. Dvě hlavní kategorie jsou REM (Rapid Eye Movement) spánek a non-REM spánek.

 • Non-REM spánek: Tato fáze má tři podstadiální fáze, označované jako N1, N2 a N3. V průběhu těchto fází mozku probíhají různé procesy, včetně zpracování informací, obnovy tkání a energetického zotavování.
 • REM spánek: Během REM spánku dochází k rapidnímu pohybu očí a intenzivnímu činnosti mozku. Tato fáze je spojena s emocemi, pamětí a učením. Její význam pro psychické zdraví je nyní mnohem jasnější.

Co se děje s tělem během spánku

 • Regenerace tkání: Během spánku dochází k regeneraci a opravě tkání v těle. To zahrnuje opravu svalů, obnovu buněk a regeneraci orgánů. Nedostatek spánku může ovlivnit schopnost těla se regenerovat.
 • Zpracování informací: Mozek během spánku zpracovává a organizuje informace, které jsme během dne získali. To pomáhá učení, paměti a kreativitě.
 • Regulace hormonů: Spánek hraje klíčovou roli v regulaci hormonů, zejména hormonu růstového, kortizolu a leptinu. Poruchy spánku mohou mít negativní vliv na hladiny těchto hormonů, což může vést k problémům s metabolismem a hmotností.

Problémy se spánkem a jejich příčiny

 • Insomnie: jedná se o nejčastější poruchu spánku, která se projevuje obtížemi usnout nebo zůstat spící během noci. Příčiny insomnie mohou být různé, včetně stresu, úzkosti, deprese a životního stylu.
 • Spánková apnoe: toto je stav, kdy se během spánku opakovaně přerušuje dýchání. Může být způsobeno obstrukcí dýchacích cest nebo neurologickými faktory.
 • Narcolepsie: Narcolepsie je porucha spánku, která se projevuje náhlými a nepředvídatelnými záchvaty spánku během dne. Je spojena s nedostatečnou regulací spánku a bdění.
 • Spánková hygiena: Špatné návyky ohledně spánku mohou také způsobit problémy se spánkem. Patří sem nadměrná konzumace kofeinu, alkoholu, nedostatek fyzické aktivity a používání elektronických zařízení před spaním.

Věda o spánku neustále pokračuje v objevování nových faktorů ovlivňujících kvalitu spánku a jeho význam pro lidské zdraví. Porozumění tomu, jak funguje mozek během spánku a co se děje s tělem, nám umožňuje lépe řešit problémy se spánkem a zdůrazňuje důležitost správného spánkového režimu pro naše celkové zdraví a pohodu.

REM spanek_infografika_cz

Fáze REM (Rapid Eye Movement) spánku je jednou z hlavních fází spánku a zahrnuje několik zajímavých a komplexních procesů v mozku. Během této fáze se vyskytují některé unikátní jevy, které ji odlišují od ostatních fází spánku. Zde je podrobný pohled na to, co se odehrává v mozku během REM spánku:

1.) Aktivita mozku

Během REM spánku je mozek velmi aktivní, což je paradoxní, protože během této fáze je tělo hluboko v klidu a svaly jsou paralyzovány. To je důležité, aby se předešlo pohybovým reakcím na sny. Mozek během REM spánku produkuje vlny s nízkou amplitudou a vysokou frekvencí, které připomínají vlny během bdění. To je významné pro senzorické a emocionální procesy, které se v této fázi vyskytují.

2.) Sny

Během REM spánku dochází ke snům, které jsou často živé, barevné a emotivní. Senzorické a emocionální centra mozku jsou aktivní, což vysvětluje intenzivní sny. Mozek zpracovává a kategorizuje informace, které byly shromážděny během bdění. To pomáhá v učení, řešení problémů a tvořivosti.

3.) Paměť

REM spánek hraje důležitou roli v konsolidaci paměti. Během této fáze se zpracovávají a uspořádávají informace, které byly získány během dne, a přesunují se do dlouhodobé paměti.

4.) Emoce a regenerace

Fáze REM spánku také pomáhá regulovat emocionální rovnováhu. Nedostatek REM spánku může vést ke zvýšené citlivosti na stres a emoce. Mozek se během REM spánku snaží regenerovat a obnovit, a to i na úrovni neurotransmiterů, jako je serotonin.

Spánek

5.) Pohybové paralýzy

Během REM spánku dochází k paralýze svalů, což zabraňuje pohybům a reakcím na sny. Toto je důležité, aby se předešlo potenciálním nebezpečným situacím během snů.

6.) Délka REM spánku

REM fáze se opakuje několikrát během spánku a trvá obvykle alespoň 20-25% celkové doby spánku. REM spánek je nejdůležitější v první polovině noci a postupně se prodlužuje, jak se noc odvíjí. Celkově lze říci, že REM fáze má klíčový význam pro kognitivní funkce, emocionální rovnováhu, učení a paměť.
Spánek hraje klíčovou roli v regulaci emocí a má významný vliv na naše psychické zdraví. Zvláště fáze REM spánku, která je spojena s intenzivními sny, má významný vliv na emocionální rovnováhu. Zde je podrobnější pohled na to, jaký vliv má spánek na naše emoce a na serotonin, který je jedním z klíčových neurotransmiterů v této souvislosti:

 • Během spánku se mozku umožňuje regenerovat a vyrovnat se s emocemi a stresovými situacemi z předchozího dne. Spánek umožňuje zpracování emocionálních zážitků a jejich přeměnu na méně intenzivní a lépe zvládnutelné vzpomínky.

 • Fáze REM spánku je zvláště důležitá pro zpracování emocí. Během této fáze se aktivují oblasti mozku spojené s emocemi, jako amygdala a limbický systém. To umožňuje mozku řešit konflikty, vyrovnávat se s traumaty a zpracovávat silné emocionální zážitky.

 • Spánek, včetně fáze REM, hraje klíčovou roli v konsolidaci emocionálních vzpomínek. To znamená, že nám pomáhá lépe si pamatovat a pochopit emocionální aspekty našich zážitků.

 • Serotonin je neurotransmiter, který má významný vliv na regulaci nálady a emocí. Nedostatek serotoninu je spojen s depresí a úzkostí.

 • Spánek má vliv na hladiny serotoninu v mozku. Správný spánkový režim je důležitý pro udržení vyvážených hladin serotoninu. Nedostatek spánku může vést k nízkým hladinám serotoninu, což může zhoršit emocionální stabilitu a zhoršit náladu.

 • Nedostatek spánku může zvýšit citlivost na stres a zhoršit schopnost zvládat emocionálně náročné situace. Kvalitní spánek hraje roli v regulačním systému stresu a pomáhá nám lépe zvládat emocionální tlaky.

Závěr

Nedostatek REM fáze ve spánku může mít negativní vliv na naši psychickou pohodu a kognitivní funkce. Celkově lze říci, že spánek má zásadní vliv na emocionální rovnováhu, psychické zdraví a regulaci neurotransmiterů, jako je serotonin. Správný spánkový režim je proto klíčový pro udržení emocionálního zdraví a psychické pohody. Nedostatek spánku může zvýšit riziko pro vývoj emocionálních poruch, jako je deprese a úzkost. Je tedy důležité dbát na kvalitní a dostatečný spánek pro celkovou psychickou pohodu.