Prokrastinace. Jak se vyhnout odkládání úkolů a zvýšit produktivitu

Prokrastinace je všeobecně známým jevem, který postihuje mnoho lidí, ať už jde o studenty, profesionály nebo každodenní jedince. Tento článek se zaměří na to, co prokrastinace je, proč k ní dochází a jak ji překonat.

Co je prokrastinace a proč k ní dochází?

Prokrastinace je tendence odkládat nebo omezeně provádět úkoly, které vyžadují okamžitou pozornost nebo akci. Často se prokrastinace projevuje tím, že lidé se vyhýbají důležitým úkolům ve prospěch činností, které jsou méně důležité a často zcela nevýznamnéExistuje mnoho faktorů, které mohou vést k prokrastinaci. Některé z nejběžnějších příčin zahrnují:

1.) Nedostatek motivace

Když není úkol považován za dostatečně motivující, může to vést k odkládání. Lidé často hledají okamžité uspokojení a vyhýbají se úkolům, které jsou pro ně nepříjemné nebo nudné.

2.) Strach z neúspěchu

Obava z selhání může způsobit, že lidé odloží úkoly, aby se vyhnuli možnému zklamání. Místo toho se snaží najít výmluvy a záminky. Strach z neúspěchu může být velkou brzdou pro mnoho lidí, kteří se potýkají s prokrastinací. Existuje několik různých aspektů tohoto strachu, které mohou ovlivnit naši schopnost se pustit do práce a plnit úkoly:

Perfekcionismus: Perfekcionisté mají tendenci očekávat dokonalost od sebe a bojí se, že neuspějí, pokud nedosáhnou absolutního ideálu. Tento strach z neúspěchu může vést k tomu, že budou odkládat úkoly, protože se obávají, že nebudou schopni dosáhnout svých vysokých standardů.

2_1

Obava z hodnocení ostatními: Někteří lidé mají silný strach z toho, co si ostatní o nich myslí. Obávají se kritiky, posměšků nebo odsouzení, pokud selžou v něčem, co by měli udělat. Toto obavy mohou způsobit, že se budou vyhýbat úkolům, které by je vystavily možnému hodnocení.

Negativní myšlení: Strach z neúspěchu může způsobit negativní myšlení a pesimismus. Lidé si mohou říkat, že stejně nemají šanci uspět, tak proč se vůbec pokoušet. Toto pesimistické myšlení může být silným faktorem pro prokrastinaci.

3.) Špatně rozvržený čas

Mnoho lidí nemá správně nastavené priority a neumí efektivně spravovat svůj čas. To může vést k prokrastinaci, protože se jim zdá, že nemají dostatek času na splnění úkolů.

4.) Nedostatek sebeovládání

Prokrastinace je často spojena s nedostatečným sebeovládáním a disciplínou. Lidé mohou mít tendenci podléhat okamžitým impulsům a odkládat náročné úkoly.

2 (22)_1

Jak překonat prokrastinaci

1.) Nastavte si jasné cíle

2.) Rozvrhněte si úkoly

3.) Odstraňte všechny rušivé elementy

4.) Vypněte sociální média, notifikace u aplikací, televizi a zaměřte se na svou práci

5.) Naučte se říkat ne

6.) Nebojte se říct si o pomoc

TIP: Vyzkoušejte metodu Pomodoro

Metoda Pomodoro zahrnuje krátká období koncentrace a odpočinku. Metoda Pomodoro je technika správy času, která byla vyvinuta v 80. letech 20. století italským studentem Francescem Cirillem. Název "Pomodoro" (italsky pro rajče) byl inspirován kuchyňským časovačem ve tvaru rajče, který Cirillo používal během svých studií. Tato metoda je navržena k zvýšení produktivity a koncentrace tím, že rozděluje práci do krátkých, pravidelných časových úseků s pravidelnými přestávkami. Základní principy metody Pomodoro jsou následující:

  1. Nastavení časovače: Začněte tím, že si stanovíte úkol, který chcete dokončit. Poté nastavte časovač na 25 minut, což se nazývá "Pomodoro".
  2. Práce na úkolu: Během 25 minutového úseku se soustřeďte na svoji práci a snažte se vyhnout rušení nebo odvádění pozornosti na jiné věci. Snažte se být co nejproduktivnější.
  3. Přestávka: Po uplynutí 25 minut si udělejte krátkou přestávku trvající 5 minut. Během této přestávky vstaňte od pracovního stolu, protáhněte se, udělejte několik hlubokých nádechů a odpočiňte si.
  4. Opakování: Po dokončení prvního Pomodoro pokračujte v dalším 25 minutovém úseku práce, následovaném 5 minutovou přestávkou. Po čtyřech Pomodoro úsecích si udělejte delší přestávku trvající 15-30 minut.

Závěr

Prokrastinace může být obtížným problémem, který ovlivňuje produktivitu a kvalitu života. Je však možné ji překonat pomocí správných strategií a postupů. Klíčem k úspěchu je stanovit si jasné cíle, správně si časově plánovat a najít způsoby, jak zvýšit svou sebedisciplínu a sebeovládání. S odhodláním a praxí můžete dosáhnout vyšší produktivity a snížit prokrastinaci na minimum.

 

Veronika Halusková