Spánek a jeho fáze. Proč je důležitý hluboký spánek a REM fáze?

Spánek je základní biologický proces, který je nezbytný pro udržení zdraví a vitality. Zajímavě, ačkoliv trávíme třetinu svého života spánkem, pochopení jeho účelu a mechanismů je stále předmětem vědeckého bádání. Spánek lze rozdělit do několika fází, přičemž každá má své specifické charakteristiky a význam pro naše tělo a mysl.

Dobrý spánek? Dostatek slunečního světla během dne

Vystavení slunečnímu světlu během dne zvyšuje produkci serotoninu v mozku, neurotransmiteru, který přispívá k pocitu štěstí a dobrou náladou. Serotonin hraje klíčovou roli v regulaci cirkadiánního rytmu, našeho vnitřního biologického mechanismu. Jak se snižuje denní světlo, tělo přirozeně přeměňuje serotonin na meIatonin, hormon zásadní pro usínání. Tento proces podporuje přirozený spánkový cyklus, pomáhá snížit bdělost a usnadňuje usínání. Dostatečná expozice slunečnímu světlu během dne tedy podporuje lepší kvalitu spánku v noci. Proto není doporučeno nosit sluneční brýle. Udržování správné rovnováhy mezi serotoninem a meIatoninem je důležité pro zdravý spánkový režim.

Fáze spánku

Spánek se obecně dělí do dvou hlavních typů: REM (Rapid Eye Movement) a non-REM spánek, který se dále dělí do několika fází.

1.) FÁZE - Lehký spánek (Non-REM)

 • Trvání: Krátká fáze v řádu několika minut
 • Charakteristika: Přechod ze stavu bdělosti do spánku.
 • Důležitost: Tělo se začíná uvolňovat, snižuje se srdeční frekvence a tělesná teplota.

2.) FÁZE - Mírně hluboký spánek (Non-REM)

 • Trvání: Tvoří přibližně 50% celkového spánku dospělé osoby.
 • Charakteristika: Další uvolnění těla, snižuje se aktivita mozku.
 • Důležitost: Hraje klíčovou roli v regeneraci a odpočinku těla.

3.) FÁZE - Hluboký Spánek (Non-REM)

Hluboká fáze spánku, neboli non-REM fáze, se vyznačuje tím, že je obdobím, kdy je náš mozek nejvíce odpojen od vnějšího světa. Během této fáze jsou mozkové vlny pomalé a hluboké, známé jako delta vlny. Hluboký spánek je klíčový pro fyzickou regeneraci, opravu tkání a uvolňování růstových hormonů. Je to také čas, kdy tělo posiluje imunitní systém a provádí významnou detoxikaci mozku. Tato fáze je zásadní pro obnovu energie a pro procesy, které podporují paměť a učení, přičemž pomáhá konsolidovat paměťové stopy z krátkodobé paměti do dlouhodobé paměti. Hluboký spánek je tedy nezbytný pro celkovou fyzickou a mentální obnovu a zdraví.

Jak Podpořit Hluboký Spánek

 • Trvání: Převážně v první polovině noci.
 • Charakteristika: Pomalé mozkové vlny, těžké probuzení.
 • Důležitost: Zásadní pro fyzickou regeneraci, posílení imunitního systému a ukládání paměti.

Význam hlubokého spánku

1.) Fyzická regenerace: Hluboký spánek je zásadní pro fyzickou obnovu těla. Tělo opravuje tkáně, posiluje imunitní systém a regeneruje energii.

2.) Růst a oprava tkání: V této fázi se uvolňuje růstový hormon, který je nezbytný pro růst, opravu tkání a obnovu buněk.

3.) Podpora paměti a učení: Hluboký spánek pomáhá konsolidaci paměti, zejména tzv. deklarativní paměti, která se týká faktů a informací.

4.) Detoxikace mozku: Nedávné výzkumy naznačují, že během hlubokého spánku dochází k "čištění" mozku od odpadních látek, což může pomoci předcházet neurodegenerativním onemocněním.

Co charakterizuje hluboký spánek

4. FÁZE - REM Spánek

REM fáze je unikátní fází spánku, kdy dochází k intenzivní mozkové aktivitě podobné bdělému stavu. Během REM fáze spánku dochází k výrazné aktivitě v mozku, která je v mnoha ohledech podobná té, která se odehrává během bdělosti. Zajímavě, ačkoliv jsou ostatní svaly těla paralyzovány (kromě očí a dýchacích cest), mozková aktivita je velmi vysoká. Tato fáze je známá svými rychlými pohyby očí, odtud název Rapid Eye Movement (REM). REM fáze je důležitá pro zpracování a ukládání emocí a paměťových informací. Mozek v této fázi aktivně třídí a konsoliduje zážitky a informace z předchozího dne, což je zásadní pro učení a dlouhodobou paměť. Také se věří, že REM fáze hraje roli v regulaci nálady. Zajímavostí je, že většina snů, které si lidé pamatují, pochází z REM fáze spánku. Tyto sny bývají více živé a emocionálně nabité než ty, které se odehrávají v non-REM fázích. To naznačuje, že REM fáze má zásadní význam pro emoční zdraví a zpracování emocí.

Sleep faster

 • Trvání: Začíná přibližně 90 minut po usnutí a střídá se s non-REM fázemi.
 • Charakteristika: Rychlé pohyby očí, zvýšená mozková aktivita, sny.
 • Důležitost: REM spánek je klíčový pro zpracování emocí, učení a paměťové funkce.

Specifika REM Spánku

 1. Sny
 2. Paralýza Svalů: Kromě očních svalů a svalů dýchacích cest jsou během REM spánku ostatní svaly těla dočasně paralyzovány.
 3. Emoční a Kognitivní Zpracování: REM spánek podporuje zpracování emocí a konsolidaci paměti, což je důležité pro učení a psychickou rovnováhu.

Závěr

Spánek je zásadní pro široké spektrum tělesných a duševních funkcí. Nedostatek spánku může mít krátkodobé i dlouhodobé negativní důsledky na zdraví, jako je snížená schopnost soustředění, narušení metabolismu, zvýšené riziko chronických onemocnění a negativní dopad na psychické zdraví.