Krevní tlak

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak je nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému, kterým trpí až 40% osob ve věku 25 až 64 let. Bohužel je často vysoký krevní tlak bagatelizován, protože příznaky nemusí být viditelné mnoho let...

Krevní tlak udává síla krve tlačící na stěny tepen při pumpování krve do srdce. Vysoký krevní tlak nastává tehdy, když je tato síla příliš velká. Při měření hodnot krevního tlaku nás zajímají 2 čísla, měřící 2 rozdílné tlaky. První, vyšší číslo je systolický tlak, tedy tlak krve během srdečního stahu. Druhé, nižší číslo je tlak diastolický, tedy tlak měřený během relaxace srdečního svalu. Je běžné, že hodnota krevního tlaku během dne kolísá. Vysoký krevní tlak si tak můžete naměřit např. po intenzivní fyzické aktivitě, či stresové situaci. Nemusíte si však ihned diagnostikovat hypertenzi. O diagnostice mluvíme až v momentě, kdy je hypertenze naměřena v klidové situaci v 2 rozdílných dnech.

V této sekci najdete neúčinnější bojovníky proti vysokému krevnímu tlaku, včetně oxidu dusnatého, molekuly, která způsobuje vazodilataci cév, kdy se následně krevní cévy rozšiřují, což umožňuje, aby cévou protékalo více krve a snižuje krevní tlak.

Nejprodávanější