Čisticí prostředky v domácnosti jsou nejrozšířenějším jedem na světě

Škodlivost běžných čisticích prostředků

Největším problémem při úklidu je toxicita používaných produktů. Při výrobě konvenčních čistících prostředků se používá mnoho nebezpečných a potenciálně nebezpečných chemikálií. Dopad na životní prostředí a člověka může být zničující. Naštěstí existuje řešení v podobě ekologických čistících prostředků.

Běžné čisticí a prací prostředky mohou obsahovat toxické chemikálie, které mohou způsobovat mnoho zdravotních problémů, včetně astma, hormonální nerovnováhy, neurotoxicity, poruchy reprodukce, kožní vyrážky, podráždění očí a dýchacích cest, popáleniny nebo dokonce rakovinu. Zbavení se toxických látek v domácnosti je první předpoklad pro upevnění celkového zdraví a začátek šetrného chování k přírodě.

Průměrná domácnost ukrývá doma ve svém úklidovém arzenálu asi 62 toxických chemikálií. V mnoha domácnostech jsou jedinci vystavováni na denní bázi například ftalátům, které jsou obsaženy v syntetických vonných látkách (obvyklým zástupcem této chemické říše jsou klasické dávkovače vůně s časovačem nebo vůně do zásuvky). Ftaláty jsou zabijákem androgenu. Takže chlapi, pokud chcete mít test0steron vysoko a nebrečet po večerech u Deníku Bridget Jonesové, tak se zbavte interiérových voňavek.

Zatímco některé produkty způsobují okamžitou reakci (jako je například bolest hlavy, popálení kůže), ostatní produkty mohou způsobit tzv. toxickou zátěž. To znamená, že se postupně zvyšuje počet toxických látek v těle - bioakumulace. Problémy spojené s expozicí toxickými látkámi se nemusí projevit v řádech dnů, nebo měsíců, ale mohou se projevit až po desítkách let právě vlivem toxické zátěže (hromadění se v organismu). Nikdy se nemůžeme úplně vyhnout kontaktu s toxickými látkami, ale je v naší moci je výrazně omezit.

Pokud, ale víte, že některé věci nezměníte, např. pracujete na hotelu, kde jsou na každém rohu dávkovače ftalátových vůní, nebo drhnete každý den auta v myčce, pak bych vám poradil vždy používat ochranné pomůcky a udržovat si játra v kondici. Protože jsou to právě játra, hlavní orgán metabolismu a detoxikace, které dokáží zbavovat organismus toxinů. K tomu bych doporučil produkty: L-Cystein a Glutathione.

Co na nás číhá v domácích čisticích prostředcích

Vyznat se ve složení čisticích prostředků je pořádná věda. Pro obyčejného člověka téměř nemožné. Mezi látkami, které ve složení jsou i nejsou uvedené můžeme nalézt látky z kategorie hormonálních disruptorů (xenoestrogeny), karcinogenních látek nebo neurotoxinů, viz minulý článek.

Amoniak

Je známo, že amoniak může dráždit kůži a při vdechování dokonce i plíce. Mimo to může způsobit poškození ledvin a jater. Pokud se amoniak smíchá s výrobky obsahující chlorové bělidlo (chlornan sodný), vytvoří se vysoce jedovatý plynný chloramin. Amoniak se vyskytuje hlavně v čisticích prostředcích na okna, a je tak téměř vždy vdechován. Používaní přípravků, kde je amoniak může způsobit astma nebo bronchitidu.

Butoxyethanol 

Butoxyethanol je klíčovou složkou v mnoha prostředcích na čištění oken a dává produktu charakteristickou sladkou vůni. V laboratorních experimentech bylo prokázáno, že vystavení vysokým dávkám 2-BE způsobuje problémy reprodukčního systému. Můžeme jej nalézt v prostředcích na sklo nebo u odstraňovačů skvrn.

MEA (monoethanolamin), DEA (diethanolamin) a TEA (triethanolamin)

MEA, DEA a TEA jsou chemikálie prokazatelně narušující hormony a způsobující rakovinu. Dráždí kůži, oči a dýchací cesty. Můžeme je nalézt v tekutých pracích prostředcích nebo v prostředcích na nádobí. V EU je diethanolamin (DEA) na seznamu sekundárních alkylových a alkanolaminových solí a nesmí být používán v kosmetických produktech a produktech osobní hygieny. Deriváty DEA jsou v kosmetice povoleny, pokud je jejich monžství menší nebo rovné 0,5 %.

Vonné chemikálie

Mnoho vonných látek je dráždivých a mohou vyvolat alergie, migrény a astma. Kromě toho se syntetické pižmo v pracích prostředcích hromadí v životním prostředí a může být toxické pro vodní organismy. Určité syntetické pižmo působí také jako endokrinní disruptor, což znamená, že narušuje hormonální rovnováhu. 

Ftaláty

Ftaláty se běžně používají jako vonná složka v produktech a patří mezi endokrinní disruptory, které narušují reprodukční systém. Podle studie z roku 2003 provedené vědci z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí z Harvardské univerzity, mužům s vyšším obsahem ftalátů v krvi se výrazně snížil i počet spermií. Ftaláty jsou v pracích prostředcích, změkčovadlech, osvěžovačích vzduchu a deodorantech. Pokud je to možné, vybírejte přírodní produkty, nebo si vyberte ty bez vůně.

Nonylfenolethoxyláty (NPE)

Nonylfenolethoxyláty se rozkládají na nonylfenoly (NP), které mohou v organismu napodobovat a mimikovat estrogeny. V laboratorních experimentech bylo prokázáno, že NP stimuluje růst rakovinných buněk a způsobuje rakovinu prsu. Také má nepříznivé účinky na reprodukční systém ryb a jiných vodních organismů.

Fosfáty

Fosfáty představují nebezpečí pro životní prostředí, protože způsobují nadměrný růst vodních rostlin, které potom hubí ostatní vodní živočichy. Fosfáty nalezneme v prostředcích na mytí nádobí, pracích a čistících prostředcích. 

Kvartérní amoniové sloučeniny (QUATS)

Kvartérní amoniové sloučeniny jsou dráždivé a při kontaktu s pokožkou mohou vyvolat alergickou reakci. Je také známo, že způsobují astma a předběžné důkazy naznačují, že mohou nepříznivě ovlivnit reprodukční systém. Vyskytují se ve změkčovadlech a antibakteriálních čistících prostředcích. QUATS podobně jako triclosan pomáhají pěstovat bakterie, které jsou rezistentní na účinky antibiotik.

Dihydrát dichlorisokyanurátu sodného

Je žíravý, může dráždit oči, kůži a dýchací cesty. Také může tvořit plynný chlór, který způsobí popáleniny očí a kůže. Studie zjistily, že vysoké dávky této chemické látky způsobují poškození ledvin. Najdeme ho v deodorantech a dezinfekčních prostředcích.

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný, jinak také známý jako louh je vysoce žíravý. Způsobuje popáleniny očí, kůže, poškození plic a dýchacích cest. Nesmí přijít do kontaktu s pokožkou. Bývá používán k čištění odpadů.

Laurylsulfát sodný (SLS) a laurethsulfát sodný (SLES)

SLS a SLES jsou detergenty, které představují vážné zdravotní riziko, protože pokud je organismus těmto látkám vystaven, mohou poškodit imunitní systém. Nalezneme je v tekutých pracích prostředcích nebo šamponech.

Triclosan

Triclosan je syntetická substance s antibakteriálním účinkem, která je toxická, neboť se jedná o endokrinní disruptor, který může mimikovat estrogeny a narušovat hormonální rovnováhu. Existují také obavy, že jeho rozsáhlé používání ve výrobcích denní spotřeby přispívá k tvorbě bakterií, které se poté stávají rezistentní na účinnost antibiotik. Je to potenciální karcinogen. Je toxický pro vodní organismy a řasy. Najdeme ho v prostředcích na mytí nádobí, zubních pastách nebo hračkách.

triklosan-ucinky

Fenoly

Fenoly jsou extrémně žíravé látky, které mohou spálit pokožku. Absorpce plícemi nebo kůži může způsobit poškození centrálního nervového systému, zápal plic, dýchací potíže, ale také mohou trvale poškodit ledviny a játra. Jsou v osvěžovačích vzduchu, čistících prostředcích, nebo leštidlech na nábytek.

Chlór

Chlór můžeme najít ve WC čističích, bělidlech nebo v prostředcích na odstranění plísní. Zdravotní rizika vyplývající z používání takových přípravků mohou být chronická nebo také akutní. Dráždí respirační systém a z dlouhodobého hlediska může mít chlór negativní dopad na správné fungování štítné žlázy. 

Naštěstí existuje řešení v podobě eko drogerie

Proč používat ekologické čisticí a prací prostředky

  • Není potřeba používat ochranné pomůcky, neboť jsou šetrné k pokožce i k dýchacímu ústrojí.
  • Nezatěžují játra, ledviny, plíce ani imunitní a hormonální systém.
  • Jsou šetrné k přírodě stejně jako k osobám a zvířatům v domácnosti.
  • Jejich používání je trvale udržitelné. Nezatěžují životní prostředí, např. nepodílejí se na vývoji rezistentních bakterií, neničí vodní organismy. Většinou jsou vyráběny z obnovitelných zdrojů.
  • Ceny jsou téměř totožné jako běžné čisticí prostředky.
  • Fungují stejně dobře jako běžná drogerie.

Přejít na ekologické čisticí a prací prostředky je krok správným směrem. Uděláte obrovskou službu pro zdraví své a svých blízkých a také pro planetu. Pokud máte v domácnosti děti, pak přejděte aspoň kvůli nim. Děti nemají tak vyvinuté detoxikační procesy jako dospělí a trpí toxickou zátěží nejvíce. 

přirodni-kosmetika

 Veronika Halusková, Jiří Votava