4 důvody proč potřebujete Vitamín K2 jako MK-7

Pravděpodobně jste o vitamínu K2 dosud nikdy neslyšeli. A to i přesto, že hraje tento vitamín zásadní roli v mnoha aspektech našeho zdraví, je v naší stravě vzácný a dosud mu nebyla věnována velká pozornost. Kromě vitaminu K1 je znám od počátku 20. století i vitamin K2 (menachinon [MK]). Ten se výrazně liší od vitaminu K1 (fylochinon), který primárně přispívá ke srážení krve. 

Vitamín K2 ze stravy doplnit nezvládneme...

Vitamín K2 se nachází v živočišných a fermentovaných potravinách. Jedná se například o mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku z krav krmených trávou, žloutky, játra a další. Vitamin K je rozpustný v tucích, což znamená, že nízkotučné a libové živočišné produkty jej příliš neobsahují.

Vitamín K2 jako MK-4 nebo MK-7?

Vitamín K2 jako MK-4

Neboli menachinon byl do značné míry přehlížen, než byl v posledních 15 letech znovuobjeven jako důležitý faktor zdraví kostí a kardiovaskulárního systému.

Vitamín K2 MK-7

Má mnohem delší poločas ve srovnání s vitaminem K1. Po vstřebání z trávicího traktu vitamin K2 jako MK-4 rychle zmizí z oběhu (poločas = 1–2 hodiny). Naproti tomu má MK-7 velmi dlouhý poločas (v rozmezí 2–3 dnů). To znamená, že MK-7 je pro tělo mnohem biologicky využitelnější.

1.) Vitamin K2 jako MK-7 transportuje více vápníku do kostí než Vitamin K2 jako MK-4

K2 se dále dělí na podrodinu 10 molekul, které sdílejí molekulární chinonový kruh, ale mají izoprenoidní postranní řetězce různých délek (MK-4 až MK-13). Vitamin K2 je nezbytný pro aktivaci osteokalcinu. Jedná se o nekolagenní bílkovinu, kterou produkují kostní buňky tzv. osteoblasty a tím se podílí na mineralizaci kostí. Osteokalcin transportuje a integruje vápník do kostí a zubů, protože v opačném případě se vápník hromadí v cévách, mozku nebo ledvinách a to je naopak velmi škodlivé. Z deseti forem menachinonu jsou pro zdraví kostí nejdůležitější MK-4 a MK-7. Přestože oba jsou prokazatelně přínosem, MK-7 aktivuje největší podíl osteokalcinu a je pro tělo nejlepší formou vitaminu K2. Plně aktivovaná hladina osteokalcinu v krvi zajišťuje, že se pro tvorbu kostí využije maximální množství dostupného vápníku.

vitamin K2 MK7 infografika brainmarket CZ.jpg

2.) Vitamin K2 udržuje zdravé a silné kosti

Se zdravím kostí máme spojený především již zmíněný vápník. Ten je uložen v kostech a je zásadní pro celkové zdraví kosterního systému. Dále je také nezbytný pro svalovou kontrakci i nervové reakce. Naše kosti procházejí neustálou regenerací. Celý proces řídí dva typy buněk: osteoklasty a osteoblasty. Osteoklasty odstraňují starou nebo poškozenou kost (kostní resorpce) a osteoblasty syntetizují kost novou. Zdraví kostí velmi závisí na této rovnováze. Když je kostní resorpce rychlejší než je syntetizována nová, můžou se kosti stát křehkými.

Pro synergii účinku na zdraví kostí je vhodné užívat vitamín K2 s vitamínem D3

Značná pozornost je věnována formě vitaminu K2 jako MK-7 v kombinaci s vitamínem D3, který je důležitý pro stavbu kostí, neboť zyvšuje absorpci vápníku ze střeva. Jsou to právě osteoblasty, které jsou ovlivněny vitamínem D3. Nicméně bez vitamínu K2 by proces tvorby kostí nefungoval správně. Osteoblasty produkují již zmíněný osteokalcin, který hraje důležitou roli v mineralizaci kostí a homeostáze vápníku. To znamená, že celý tento proces závisí na kooperaci obou těchto vitamínů.

ucinky_vitaminu_D3_K2_infografika_brainmarket_CZ

Po třicátém a čtyřicátém roku dochází k úbytku kostní hmoty a zvyšuje se riziko zlomenin, později osteoporózy. Osteoporóza nastává tehdy, kdy je snížená minerální hustota kostí. Odhaduje se, že kolem 200 milionů lidí na celém světě trpí osteoporózou. Toto onemocnění postihuje třikrát tolik žen, než mužů. U třetiny žen na 50 let se dají očekávat zlomeniny spojené právě s osteoporózou, protože nástup menopauzy a pokles hormonu estrogenu souvisí s úbytkem kostní hmoty. Ve studii 244 zdravých postmenopauzálních žen, které užívaly 180 μg MK-7 nebo placebo každý den po dobu 3 let, MK-7 omezil pokles BMD a sílu kostí v bederní páteři související s věkem.

prednosti vitaminu K2 vital MK7 infografika brainmarket CZ.jpg

3.) Vitamin K2 snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění

Důležité také je, že osteoporózu má v konečném důsledku na svědomí kalcifikaci cév, jehož rozsah může v budoucnu znamenat zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění. Studie ukazují, že vitamin K2 může snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění tím, že brání v kalcifikaci (zvápenatění) tepen. Vitamin D3 podporuje absorpci vápníku ze střeva, aby byl k dispozici pro stavbu kostí, ale je to především vitamin K2, který pomáhá transportovat vápník přímo do kostí a zabraňuje jeho usazování v cévách a měkkých tkáních. Přítomnost kalcifikovaných plaků dále zvyšuje riziko srdečního infarktu a mozkových příhod, protože kalciové plaky, které se uvolňují do krevního řečiště, čímž mohou ucpávat cévy a narušovat tak průtok krve. Nakonec může dojít k prasknutí cévní stěny (arteriální disekce).

Rotterdamská studie s téměř 5 000 holandskými muži a ženami poskytuje jedny z nejsilnějších důkazů v prevenci kardiovaskulárních onemocnění s vitamínem K2. Účastníci ve věku nad 55 let se zúčastnili studie po dobu 8 – 11 let. Studie ukázala, že strava s vysokým obsahem vitamínu K2 snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtnost. Studie uvádí, že kalcifikace tepen a úmrtí související s kardiovaskulárním onemocněním byly sníženy o 50% a úmrtnost ze všech příčin byla snížena o 25%.

Klíčová studie Knapen z roku 2015 poskytuje spolehlivé důkazy o tom, že kromě prevence, může vitamin K2 zvrátit stávající hladinu kalcifikace a obnovit arteriální flexibilitu. V opačném případě se jedná o tzv. tuhost cév (stáří cév). V oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění jde o moderní trend, kdy se měří jak kvalitně proudí krev našimi cévami. U účastníků se zvýšenou arteriální tuhostí na počátku studie tato prokázala významné snížení tuhosti u testovací skupiny MK-7 po 3 letech (v dávkách 180 µg / den). U skupiny studie prokázala obnovení pružnosti a pružnosti cév - v podstatě návrat do předchozího stavu nebo stupně. 

4.) Vitamín K2 je důležitý pro zdraví plic i ledvin

Nejenže Vitamín K2 působí preventivně proti vzniku usazenin vápníku v cévách, ale mimo to dokáže rozpouštět již vzniklé usazeniny. Naproti tomu jeho nedostatek způsobuje kornatění tepen, zvýšenou hladinu vápníku v cévách, bolesti hlavy, zad a kloubů, riziko osteoporózy a zvýšené riziko Alzheimerovy chorobyKromě kalcifikace cév může dojít také k zvápenatění plic a ledvin. To znamená, že podobně jako u cév i plíce mohou obsahovat usazeniny vápníku. Usazeniny vápníku mohou být i v ledvinách, pro které je typická tvorba ledvinových kamenů. Mimo výše zmíněné účinky, vitamín K2 podporuje také imunitní systém a podílí se na regulaci zdraví plic.

5.) Není MK-7 jako MK-7

Patentovaná stabilní forma Vitamínu K2 MK7

K2VITAL®DELTA MK7, který jsme použili v BrainMax D3 & K2 je mnohem stabilnější při běžných i vyšších teplotách a nepodléhá rychle biodegradaci jako jiné formy Vitamínu K2. Z průzkumu firmy Kappa Bioscience bylo zjištěno, že pouze 5% produktů s vitamínem K2 MK7 splnilo deklarovaný obsah na etiketě. U poloviny produktů s vitamínem K2 byl zjištěn jen poloviční obsah vitamínu oproti etiketě. Zbytek produktů neobsahoval téměř žádný vitamín K2. Všechny produkty s K2VITAL® DELTA  obsahovaly deklarované množství vitamínu K2.

Vitamin K2 MK7

Společnost Kappa provedla také průzkum kvality, stability a účinnosti Vitamínu K2 v doplňcích stravy v neminerálních kombinacích, kde by stabilita neměla být problém. Polovina těchto neminerálních produktů s vitamínem K2 měla problémy s kvalitou, přičemž celá jedna třetina vzorku nevykazovala žádný měřitelný obsah Vitamínu K2 (nula). V pětině produktů byl změřen obsah vitamínu K2 v rozmezí 26–75% oproti deklarovanému množství na etiketě. Pouze u čtvrtiny produktů odpovídalo naměřené množství vitamínu K2 množství na etiketě.

Vitamin K2 MK7 vitaldelta

Doporučená denní dávka vitamín K2

Obecně je doporučená denní dávka vitamínu K 75 µg, nicméně tato doporučení nerozlišují vitamin K1 a K2, které mají v organismu odlišné funkce. Kvůli nedostatečném vstřebávání vitaminu K2 z potravy je jeho suplementace nezbytná. Možným vysvětlením nedostatku K2 jsou změny v konzervaci a skladování potravin, které snižují přirozené kvašení v potravinách. K2 jako MK-7 je biologicky dostupný a má nejdelší poločas ze všech vitamínů K. Jeho užívání je bezpečné a bez hlášených vedlejších účinků a to i dokonce ve vysokých dávkách. Nicméně doporučená denní dávka je mezi 150 - 200 mcg. Studie také ukazují, že MK-7 je nejlepší pro pro suplementaci, protože je lépe absorbován a je nejvíce bioaktivní. 

Závěr

Spíše než Vitamin K2 je známější jeho vápníkový bratříček vitamín D3. A to i přestože samotné užívání vitamínu D3 v doporučených dávkách 8895 IU denně, která byla stanovena vědci z Edmontonu by mohlo být spojeno s usazováním vápníku v cévách. A právě proto je velice vhodné tyto 2 vitamíny užívat spolu. Nejlepší formou Vitamínu K2 je MK-7. Ovšem není MK-7 jako MK-7. Ve studiích společnosti Kappa Bioscience bylo jen velmi málo forem vitamínu K2 stabilních a tedy pro tělo využitelných v množstvích, která byla deklarovaná na etiketě produktů. A z toho důvodu jsme se rozhodli použít do BrainMax D3 & K2 patentovanou formu vitamínu MK-7:  K2VITAL®DELTA od německé společnosti Kappa Bioscience. Neboť je mnohem stabilnější a pro tělo lépe využitelnější. Vitamín D3 a K2 spolu dohromady tvoří dvojsečnou zbraň pro zdraví kostí, zubů, plic, ledvin, podporu imunity, kardiovaskulárního zdraví, snížení rizik respiračních onemocnění.

Veronika Halusková

Zdroje:

1. https://www.nutraceuticalbusinessreview.com/news/article_page/Vitamin_K2_MK-7_healthy_bone_healthy_body/115898

2. https://www.nutraceuticalbusinessreview.com/news/article_page/Vitamin_K2_MK-7_healthy_bone_healthy_body/115898

3. https://www.nutraceuticalbusinessreview.com/news/article_page/Vitamin_K2_MK-7_and_Cardiovascular_Calcification/149814

4. https://medicalnewsbulletin.com/vitamin-k-deficiency-lung-heart-diseases/

5. www.iofbonehealth.org.

 
Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět na mail korektura@brainmarket.cz. Děkujeme!