Lykopen. Antioxidant pro zdraví srdce a cév.

Lycopene je přírodní pigment patřící do skupiny karotenoidů, který se vyskytuje především v červeném ovoci a zelenině, jako jsou rajčata, červený grapefruit, vodní meloun a papája. Tento pigment je zodpovědný za jejich charakteristickou červenou barvu. Lycopene je také známý svými antioxidačními vlastnostmi, které mohou pomáhat chránit buňky před poškozením volnými radikály.

Lykopen je vysoce ceněný pro své zdravotní přínosy, které zahrnují:

1.) Prevence srdečních onemocnění

Studie naznačují, že lykopen může pomoci snižovat hladinu LDL (špatného) cholesterolu a zvyšovat HDL (dobrý) cholesterol, což může snížit riziko srdečních onemocnění. Jedním z klíčových způsobů, jak lycopene může chránit srdce, je jeho schopnost snižovat oxidaci LDL (špatného) cholesterolu. Oxidovaný LDL je považován za významný faktor v rozvoji aterosklerózy, což je zúžení a ztuhnutí tepen způsobené hromaděním cholesterolu a jiných látek na jejich stěnách. Navíc lykopen zlepšuje funkce endotelu. Endotel je tenká vrstva buněk, která vyplňuje vaše krevní cévy. Jeho správná funkce je klíčová pro udržení zdraví srdce a cév. 

Potraviny bohaté na lykopen

V jedné randomizované kontrolované studii byl zkoumán vliv stravy bohaté na rajčata na markery rizika srdečních onemocnění u mírně nadvážných, zdravých, středně starých dospělých. Tato studie poskytla důkazy o přínosu konzumace rajčat a lykopenu na faktory rizika srdečních onemocnění.1 Lykopen je také spojován s menším rizikem rozvoje vážných onemocnění prostaty. To koneckonců potvrdila i studie z roku 2016. Navíc byl v roce 2013 u lykopenu spolu se zeaxanthinem zjištěn pozitivní vliv na zdraví u starších osob trpící Alzheimerovou chorobou.2 

2.) Zdraví očí

Lykopen působí jako silný antioxidant, což znamená, že chrání oční tkáně před poškozením způsobeným volnými radikály. Volné radikály mohou poškodit různé části oka, včetně sítnice a čočky, a přispět k rozvoji degenerativních očních onemocnění, jako je katarakta nebo makulární degenerace. Lykopen může také nabízet určitou ochranu proti škodlivým účinkům ultrafialového záření, které může poškodit oči a zvýšit riziko některých očních onemocnění. 

3.) Zmírnění oxidativního stresu

Jako silný antioxidant může lycopene bojovat proti oxidativnímu poškození buňek, které je spojeno s různými chronickými onemocněními.

Zdroje lykopenu

Nejlepším zdrojem lykopenu je zpracovaná rajčata, jako je rajčatový protlak, kečup a rajčatová šťáva. Lykopen je antioxidant, který je zodpovědný za červenou barvu rajčat. Ale nejen těch. Kromě rajčat obsahuje lykopen také goji nebo třeba meloun. Lykopen ocení především náš kardiovaskulární systém, protože podporuje jak zdraví srdce, tak i cév. Jednoduše řečeno, zatočí se zvýšeným cholesterolem a podpoří průchodnost cév. Kromě toho funguje jako silný antioxidant, který pomáhá chránit naše buňky před oxidačním poškozením. Rajčata jsou bohatá na lykopen a vařením se množství lykopenu dále násobí! Takže až si příště budete chtít dopřát omáčku na těstoviny nebo kečup, tak směle do toho!

  • Čerstvá rajčata
  • Vodní meloun
  • Červený grapefruit
  • Papája
  • Guava

Závěr

Lycopene je významným karotenoidem s řadou potenciálních zdravotních přínosů, včetně ochrany před některými typy závažných onemocnění a podpory srdečního zdraví. Jeho nejlepšími zdroji jsou zpracované rajčatové produkty, ale může být získán také z dalšího červeného ovoce a zeleniny. Lykopen také najdete v našem BrainMax multivitamínu pro muže.

Veronika Halusková

 

1. MORDENTE, A, B GUANTARIO, E MEUCCI, A SILVESTRINI, E LOMBARDI, G E MARTORANA, B GIARDINA a V BÖHM. Lycopene and cardiovascular diseases: an update. 2011.

2. GRAFF, Rebecca E, Andreas PETTERSSON, Rosina T LIS, et al. Dietary lycopene intake and risk of prostate cancer defined by ERG protein expression. 2016.