7 nejlepších doplňků stravy pro zdraví očí

Nejspíš si všichni uvědomujeme, že zdraví očí je pro nás samozřejmě klíčové. S postupujícím věkem dochází ke zhoršení zraku nebo věkem podmíněné makulární degeneraci očí. Kromě vyvážené stravy je zde šest nejlepších vitamínů a doplňků, které výrazně přispívají ke zdraví očí. 

1.) Lutein a Zeaxanthin

Lutein a zeaxanthin se nacházejí v sítnici, zejména v makule, což je oblast odpovědná za centrální vidění. Tyto látky působí jako přirozený filtr, absorbují nadměrné množství škodlivého modrého světla a ultrafialového záření, které může způsobit poškození očí a přispět k vývoji věkem podmíněných očních onemocnění, jako je makulární degenerace. Jedna studie provedená v Japonsku zkoumala dopad kombinace luteinu, zeaxanthinu a extraktu z černého rybízu na vizuální únavu. V této randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii byli účastníci rozděleni do skupin, které po dobu dvou týdnů užívaly buď aktivní doplněk, nebo placebo. Výsledky ukázaly, že doplněk měl pozitivní účinek na snížení vizuální únavy u účastníků, kteří se podíleli na vizuálně náročných úkolech​.1

2.) Omega-3 mastné kyseliny

Tyto zdravé tuky, které se běžně nacházejí v rybách, mořských plodech, rybím oleji nebo oleji z tresčích jater, jsou důležité pro správnou funkci sítnice a mohou pomoci zlepšit suchost očí. Pomáhají totiž udržovat film slz na povrchu oka, což je důležité pro prevenci syndromu suchého oka. Tyto kyseliny totiž zvyšují produkci slz.DHA, jeden z hlavních typů omega-3 mastných kyselin, je klíčovou součástí sítnice. Je nezbytný pro vývoj a funkci sítnice, a tím i pro udržení dobrého zraku. Navíc pomáhají snižovat riziko vzniku, s věkem související, makulární degenerace (AMD), což je hlavní příčina ztráty zraku u starších osob.2,3

5 (2)

3.) Vitamin C

Jako silný antioxidant pomáhá vitamin C chránit oči před poškozením oxidativním stresem a podporuje zdraví cév v očích, které zásobují sítnici. Zdravé cévy jsou klíčové pro prevenci onemocnění jako je diabetická retinopatie.

4.) Vitamin E

Vitamin E je silný antioxidant a jako takový hraje klíčovou roli v ochraně buněk oka před volnými radikály, které mohou poškodit zdravé tkáně.

5.) Zinek

Zinek je minerál, který podporuje zdraví sítnice a pomáhá přenášet vitamin A z jater do sítnice, aby se vyrobil melanin - ochranný pigment v očích.

6.) Vitamín A

Předchůdce vitamínu A, beta-karoten je důležitý pro zachování zdravého zraku, zejména ve tměBeta-karoten je prekurzorem vitamínu A, což znamená, že se v těle může přeměnit na vitamín A. Beta-karoten má také antioxidační vlastnosti, které pomáhají chránit oči před poškozením způsobeným volnými radikály.

7.) Astaxantin

Astaxanthin je barvivo patřící mezi karotenoidy - pigmentované fytochemikálie*, které se hojně vyskytují v rostlinách, bakteriích, řasách a v mnoha dalších živých organismech. Karotenoidy jsou jednou z nejrozmanitějších skupin přírodních pigmentů. Bylo prokázáno, že astaxanthin přispívá ke zdraví očí. Zlepšuje průtok krve do sítnice a inhibuje poškození buněk v různých částech oka.4 Navíc může pomoci při makulární degeneraci způsobenou věkem, při únavě a bolesti očí, glaukomu nebo při pocitu suchých a podrážděných očí.

Závěr

Doplňky stravy, které jsem uvedla jsou považovány za bezpečné, protože jsou našim tělem doslova vyžadovány. Opatrnost by měla být pouze u vitamínu A, kde je potřeba poradit se ohledně formy, která je vhodná přímo pro vás. Vitamín A je ve dvou formách. Buď ve formě beta-karotenu nebo retinolu a ne každá forma je vhodná pro každého. 

Veronika Halusková

 

1. YAGI, Akihiro, Kiyoshi FUJIMOTO, Kazumi MICHIHIRO, Bevy GOH, Daniel TSI a Hajime NAGAI. The effect of lutein supplementation on visual fatigue: a psychophysiological analysis. 2009.

2. TAN, Jennifer S L, Jie Jin WANG, Victoria FLOOD a Paul MITCHELL. Dietary fatty acids and the 10-year incidence of age-related macular degeneration: the Blue Mountains Eye Study. 2009.

3. JIANG, Hong, Xin SHI, Yahui FAN, Duolao WANG, Baoyu LI, Jin ZHOU, Cheng PEI a Le MA. Dietary omega-3 polyunsaturated fatty acids and fish intake and risk of age-related macular degeneration. 2021.

4. GIANNACCARE, Giuseppe, Marco PELLEGRINI, Carlotta SENNI, Federico BERNABEI, Vincenzo SCORCIA a Arrigo Francesco GUIEPPE CICERO. Clinical Applications of Astaxanthin in the Treatment of Ocular Diseases: Emerging Insights. 2020.