Jak eNeMeN funguje a k čemu je dobré?

Poslechněte si audioverzi článku!

Anti-aging získal ve světě kosmetických produktů jiný význam než ten, o kterém si dnes něco povíme. Vysvětlíme si, jak zamezit stárnutí nikoli na úrovni estetické, ale na úrovni buněčné. Zdraví našich buněk primárně ovlivňuje délku i kvalitu našeho života. 

Lidé se již tisíce let snaží lépe porozumět jednotlivým biochemickým procesům v lidském těle. To, co se dříve omezovalo na procesy viditelné pouhým okem, se v posledních desetiletích stále více posouvá na molekulární úroveň. Na scéně se objevuje stále více nových molekul. Vědci se snaží pochopit a klasifikovat roli těchto molekul v biochemii a biologii organismů. Jednou z těchto nových hvězd v molekulárním vesmíru je nikotinamid mononukleotid (eNeMeN).

Co je NAD+, eNeMeN a kde jej najdeme?

Organismy všeho druhu jsou neuvěřitelně složitým zázrakem přírody. Bezpočet procesů běží paralelně ve zlomcích sekundy. Základem všech těchto procesů je energie. Organismus přijímá energii skrze potravu, která je rozkládána na menší a menší složky, a nakonec je vstřebána a využita. Stejně jako se v případě solární energie musí teplo přeměňovat na elektřinu, musí být jednotlivé molekuly z potravy nejprve energeticky využitelné na buněčné úrovni. Tento proces probíhá v mitochondriích, mikroskopických buněčných elektrárnách. V mitochondriích je produkován adenosintrifosfát (zkráceně ATP) - univerzální a okamžitě dostupný energetický nosič buňky a tím i celého organismu. Tvorba ATP je podporována molekulou NAD+. eNeMeN (zkráceně nukleotid ribózy a nikotinamiduje prekurzorem NAD+.

sirtuiny_brainmarket_infografika_cz

eNeMeN je metabolit vitamínu B3, který se přirozeně nachází v našem těle. Mimo jiné je to v současnosti jedna z nejvíce zkoumaných a nejoblíbenějších látek zpomalujících stárnutí. 

Až koncem 20. století vědci začali zkoumat, jak může NAD+ ovlivnit zdraví na buněčné úrovni. Na základě současných poznatků víme, že mechanismus účinků NAD+ je závislý na jeho schopnosti vázat se na proteiny - sirtuinySirtuiny jsou rodinou sedmi proteinů, které „střeží“ genom našich buněk, pomáhají snižovat jejich degeneraci a chrání buňku před poškozením. Jejich aktivity regulují (vyvažují) buněčné zdraví a podílejí se na kritických buněčných procesech, včetně podpory zdravého metabolismu a produkce buněčné energie.

Bez NAD+ nemohou sirtuiny správně fungovat. NAD+ je těmito proteiny využíváno jako palivo, aby zůstaly aktivní, což prodlužuje životnost buňky.  Hladiny NAD v našem těle určují rychlost procesu stárnutí. Při nedostatečné hladině NAD+ dochází ke:

  • zpomalení kognitivních reakcí
  • ztrátě paměti
  • fyzickým projevům a poklesu energie

Teď už víme, proč je NAD+ tolik důležitý, ale jakou roli v tom hraje eNeMeN? NAD+ je příliš velká molekula na to, aby vstoupila do buňky, proto se nejdříve musí přeměnit na eNeMeNJakmile se eNeMeN dostane do buňky, přemění se na NAD+. eNeMeN je biologicky dostupnější, což znamená, že jej tělo může snadno zpracovat na vlastní NAD+. Užívání prekurzoru, jako je eNeMeN, je nejjednodušší a nejlepší způsob, jak zvýšit hladinu NAD+.

kde_najdeme_nmn_infografika_brainmarket_CZ

eNeMeN se přirozeně vyskytuje v avokádu, rajčatech, okurce, kapustě, rybách, mléku, krevetách, houbách, droždí, brokolici a syrovém hovězím mase. Abyste zabránili ztrátě eNeMeN, měli byste zeleninu lehce vařit v páře, nebo konzumovat syrovou.

Zajímavé je, že i když se eNeMeN přirozeně vyskytuje v mnoha potravinách, nikdy nemůžete přijmout jeho dostatečné množství, neboť se eNeMeN v potravinách vyskytuje pouze ve stopovém množství. K získání 250 mg eNeMeN, byste denně museli zkonzumovat 100 kg brokolice, 69 kg avokáda nebo 416 kg hovězího masa! To je prakticky nemožné, a proto je potřeba eNeMeN suplementovat. 

Je eNeMeN pouze niacin?

Jednoduše řečeno není. Přestože je niacin (vitamín B3) prekurzor eNeMeN, liší se přidáním fosfátové skupiny, která ovlivňuje, že se snadno dostane do buňky, kde se přemění na NAD+. Konkrétně se skládá z nikotinamidu, ribózy a fosfátové skupinyNR => eNeMeN => NAD+ => oprava DNA.

Co dělá eNeMeN?

eNeMeN, jak již víme, je přímým prekurzorem NAD+. Především je však nepostradatelný při buněčném dýchání. Bez buněčného dýchání, které probíhá v mitochondriích, by život, jak jej známe dnes, nebyl možný. Buněčné dýchání je totiž zodpovědné za hlavní část energetického zásobování organismů. Některé „záložní mechanismy“ existují, ty ale dříve nebo později nedokážou poskytnout dostatek energie. NAD+ aktivuje geny, které jsou zodpovědné za produkci sirtuinů.

1.) Zdroj energie v buňkách

Jak již víme, eNeMeN působí v mitochondriích. Mitochondrie přeměňují živiny na energii a pohánějí naše tělo, aby dělalo vše od chůze, mluvení až po přemýšlení nebo extrémní fyzický výkon. Bez správně fungujících mitochondrií ztrácíme základní životní funkce a zrychluje se kognitivní degenerace. Jak jsme si řekli, eNeMeN je hlavním zdrojem energie v buňkách. Jak stárneme, buněčná energie klesá v důsledku nízké hladiny eNeMeN a následného snížení NAD+. Podávání eNeMeN proces obrátí a vyrovná deficit. To je pravděpodobně důvod, proč je zvýšení energie a vytrvalosti často prvním zlepšením, kterého si při suplementaci eNeMeN všimneme.

2.) Podporuje produkci NAD+. 

Je to předchůdce NAD+. Proto s nárůstem eNeMeN stoupá i hladina NAD+. Dostatečná hladina NAD+ v buňce:

  • Zpomaluje kognitivní úpadek.
  • Podporuje zdravou funkci mozku.
  • Bojuje s chronickou únavou.
  • Zvyšuje energii.
  • Zvyšuje metabolismus.
  • Regeneruje buňky.
  • Zpomaluje stárnutí.

3.) Podporuje opravu DNA

Během stárnutí se buňky dělí a ztrácejí svou integritu a my se tak stáváme zranitelnějšími vůči nemocem. Poškození naší DNA je proces řízený sirtuiny. Protože sirtuiny při svém fungování spoléhají na dostatečnou hladinu NAD+, stává se tato role pro sirtuiny náročnější. Užívání eNeMeN pomůže zvýšit hladinu NAD+ a ten dodá energii sirtuinům k ochraně a opravě DNA.

vyhody uzivani NMN infografika brainmarket cz

4.) Prevence degenerativních chorob

Sirtuiny, někdy nazývané "strážci" našich buněk, zabraňují degenerativnímu poškození v naší DNA. Protože sirtuiny používají NAD+ k podpoře své funkce, užívání eNeMeN může pomoci udržet obranyschopnost těla aktivní, aby se zabránilo degenerativním onemocněním, jako jsou srdeční choroby, demence, Alzheimerova choroba a další.

5.) Podporuje vytrvalost a fyzickou sílu

V mladších buňkách a tkáních jsou hladiny NAD vyšší. Výsledkem je, že mladší lidé mívají lepší fyzickou aktivitu, kognitivní funkce, lepší potenciál pro opravu a regeneraci buněk. Jak stárneme, hladina NAD v našem těle začíná klesat. To se projevuje horší fyzickou zdatností a vytrvalostí.

Závěr

eNeMeN je nukleotid ribózy a nikotinamidu. V těle se eNeMeN využívá jako prekurzor k produkci nikotinamidadenindinukleotidu (NADH a NAD+), pomocných molekul nezbytných pro podporu metabolických procesů a buněčnou homeostázu. eNeMeN se přirozeně vyskytuje ve všech živých organismech, ale není produkován v nekonečném množství. Jak stárneme, naše přirozené zásoby eNeMeN se snižují. 

Suplementace eNeMeN je nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak podpořit tělu vlastní produkci NAD+. Kromě toho můžete produkci NAD+ zvýšit přerušovaným půstem, cvičením nebo krátkodobým vystavováním se chladu.

 

Veronika Halusková