Oxid dusnatý: Zázračná molekula rozšiřující cévy

O kolika molekulách lze říci, že jejich objevitel získal Nobelovu cenu? Minimálně o oxidu dusnatém to říci lze. Oxid dusnatý neboli NO je jednoduchá molekula přirozeně se vyskytující v našem organismu. Obsahuje jeden atom dusíku a jeden atom kyslíku. Pro buňky je zcela zásadní, protože díky NO si všech 50-70 biliónů buněk v těle navzájem předávají informace. Jde o takzvanou signální molekulu, která dává pokyn cévám aby se rozšířily. NO byl v roce 1992 vyhlášen prestižním časopisem Science za zázračnou molekulu. Vědci v čele s italským doktorem Louisem Ignarrem, kteří jej objevili v oběhové soustavě, získali v roce 1998 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Společně zjistili, že oxid dusnatý je produkován endoteliálními buňkami v cévní výstelce a signalizuje cévám, aby se rozšiřovaly a stahovaly. Tak řídí průtok krve a tím i ovlivňuje spoustu orgánových soustav, včetně celého oběhového systému.

Jak NO vzniká a co vše má na starost?

Oxid dusnatý (NO) je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejmenších molekul produkovaných v lidském těle. Reguluje mnoho důležitých buněčných funkcí včetně regulace zdravého průtoku krve a zdravé hladiny krevního tlaku, komunikaci mezi buňkami v mozku a také to, jak se naše tělo brání proti patogenům. Od jeho objevení a udělení Nobelovy ceny nyní víme, že existují dvě primární cesty pro produkci oxidu dusnatého. Každý z nich přispívá asi 50 % k celkové produkci oxidu dusnatého v těle. Když selže jeden, druhý to může kompenzovat. Když selžou oba, může to být pro organismus fatální, neboť mohou přestat správně fungovat buňky a orgánové systémy. Níže popisujeme dvě cesty pro produkci oxidu dusnatého i to, co se může pokazit a hlavně, jak to napravit.

jak zvysit NO infografika brainmarket CZ

1. Cesta produkce NO: Dráha syntázy oxidu dusnatého (NOS)

Syntáza oxidu dusnatého (NOS) je enzym, který se nachází v našich endoteliálních buňkách. Tedy buňkách, které vystýlají všechny cévy v celém našem těle. Tento enzym velmi složitou a komplikovanou reakcí přeměňuje L-arginin na oxid dusnatý. S přibývajícím věkem tento enzym ztrácí svoji funkci, takže v době okolo 40 let, je tento enzym funkční pouze z 50 %!!! Pokud náhodou kouříte, pravidelně necvičíte nebo se mizerně stravujete, aktivita tohoto enzymu se ještě sníží!!! Ztráta funkce tohoto enzymu je považována za jednu z nejčastějších příčin v progresi onemocnění souvisejících s věkem. Hladina NO se tedy dá navýšit doplňky na bázi L-Argininu a L-Citrulinu, protože Citrulin se v těle štěpí na arginin. Je, ale velmi rozumné pracovat i na svém zdraví v podobě pohybu a zdravé stravy zaměřené na potraviny bohaté na antioxidanty, aby enzym syntázy oxidu dusnatého správně fungoval. Zde je nutno podotknout, že většina doplňků na bázi citrulinu či argininu není postavena podle formulace Dr. Ignarra, který získal za objev NO Nobelovu cenu. Proto jsme přišli s vlastním stimulantem oxidu dusnatého: BrainMax NO Booster. Tento produkt jsme testovali a vyvíjeli téměř tři čtvrtě roku. Všichni testovaní potvrdili výrazné zlepšení v kardiovaskulárním zdraví.

2. Cesta produkce NO: Dráha dusičnan-dusitan-oxid dusnatý

Tento způsob zvyšování NO je podporován stravou s vysokým obsahem zelené listové zeleniny bohaté na dusičnany, jako je řepa, kapusta nebo špenát. Anorganický dusičnan se při konzumaci prostřednictvím zeleniny přeměňuje na dusitany a oxid dusnatý skrze ústní bakterie. Tato cesta s věkem neztrácí na účinnosti, ale je závislá na naší stravě a přítomnosti velmi specifických orálních bakterií redukujících dusičnany. Pokud nejíte dostatek potravin bohatých na dusičnany, pak tento způsob výroby NO nefunguje. A pokud jíte hodně potravin bohatých na dusičnany, ale postrádáte správné ústní bakterie kvůli špatné ústní hygieně nebo používáte agresivní antiseptické ústní vodu, pak k produkci NO nedojde taktéž. Z toho vyplývá, že nejlepším způsobem pro přeměnu dusičnanů na dusitany až k oxidu dusnatému, je jíst potraviny s vysokým obsahem dusičnanů, jako je zelená listová zelenina, řepa, kapusta nebo špenát a zároveň udržovat zdravé mikrobiální prostředí v ústech (zřeknout se agresivních zubních past, ústních vod a vyzkoušet orální probiotika). U zeleniny dbejte na organický původ nejen kvůli pesticidům, ale také kvůli ochrany půdy, spodních vod a živočichů.

Produkce oxidu dusnatého je klíčová především pro zdraví kardiovaskulárního systému, ale také pro ostatní orgánové systémy, protože umožňuje krvi, kyslíku a živinám procházet každou částí našeho těla. Jeho nejdůležitější funkcí je vazodilatace krevních cév. To znamená, že řídí rozšíření cév a tím i zlepšení průtoku krve v celém oběhovém systému. NO je také důležitý pro naše mentální schopnosti (podporuje neuroplasticitu mozku), pomáhá imunitnímu systému v boji proti zá**tu, zvyšuje sportovní výkon, regeneraci a podporuje neuroplasticitu mozku.

Role NO v lidském těle

Nejdůležitější funkcí NO je bezesporu vazodilatace, což znamená, že uvolňuje vnitřní svaly krevních cév. Dochází tak k rozšíření a zlepšení průtoku krve v krevním oběhu, což pocítíte lepší prokrveností svalů (pumpou) a tkání, snížením krevního tlaku. Lepší prokrvení prostřednictvím roztažení cév sebou nese také lepší přenos živin a kyslíku do tkání.  Oxid dusnatý se v těle syntetizuje ve vaskulárním endotelu – tenké membráně lemující vnitřní stěny krevních cév – kde působí jako vazodilatátor. Podporuje cévy, aby se uvolnily a umožnily krvi volněji proudit. Tento vliv na průtok krve je zásadní pro více systémů v těle a hraje klíčovou roli ve zdraví nejen cév a oběhové soustavy, ale úzce se dotýká všech orgánových soustav. Kromě oběhové soustavy se NO podílí také na uvolňování a regulaci hormonů, metabolismu kosterního svalstva, produkce síly a výkonnosti během fyzické aktivity, ale také úzce souvisí s regenerací po tréninku.

... a zase ta strava

Některé faktory, jako je nutričně chudá strava, sedavý způsob života, nadměrný stres, vysoký cholesterol a zvýšená hladina cukru v krvi, omezuje tělu schopnost produkovat oxid dusnatý. Navíc hladina této životně důležité molekuly s postupujícím věkem klesá. Bylo zjištěno, že muži ve věku 40 let produkují až o 50% NO méně, než muži ve věku 20 let. Produkce oxidu dusnatého můžete podpořit stravou bohatou na dusičnany, která se je obsažena v zelenině jako například špenát nebo řepa. Dusičnany se totiž v těle mění na oxid dusnatý. Špenát spolu s řepou má patrně největší obsah dusičnanů vůbec. Ve 100g špenátu může být obsaženo až 387 miligramů dusičnanů.1

faktory_negativne_ovlivnujici_hladinu_NO_infografika_brainmarket_cz

Dusičnany a sodné dusičnany

Možná jste slyšeli, že není dobré konzumovat uzeniny nebo zpracované maso kvůli obsahu dusičnanů. Nejedná se o rostlinné dusičnany, které nám prospívají. Jde o konzervant dusičnan sodný, který v dlouhodobém horizontu pravděpodobně stojí za několika onemocněními, protože je v těle přeměněn na nitrosaminy. Samotné nitrosaminy nejsou přímo karcinogenní, ale jsou to alkylační činidla, která pozměňují DNA a způsobené mutace, z nich vznikají až metabolickou aktivací. Rostlinné dusičnany jsou naopak zdraví prospěšné a měly by se hojně ve stravě vyskytovat.

potraviny_prirozene_obsahujici_oxid_dusnaty_infografika_brainmarket_CZ

Kromě potravin podporující produkci NO může posloužit také L-Citrulin či L-Arginin. Jak už jsme uvedli arginin se v těle enzymaticky štěpí na oxid dusnatý zatímco citrulin se v těle štěpí na arginin, ze kterého se poté štěpí na oxid dusnatý. Nejlepší je tedy, jak koneckonců uvádí i Dr. Ignarro zkombinovat Arginin i Citruilin dohromady. Díky tomu se získá stabilní a velmi potentní způsob produkce oxidu dusnatého. Těchto poznatků jsme využili při navržení NO Boosteru.

Co má oxid dusnatý v těle na starost?

1.) Vazodilatace cév a zdraví srdce

Oxid dusnatý je produkován téměř každým typem buňky v lidském těle a je jednou z nejdůležitějších molekul pro zdraví krevních cév, protože má na starost takzvanou vazodilataci. Rozšíření cév, ke kterému dochází, když se hladké svaly ve stěnách tepen uvolňují, což umožňuje, aby se krevní cévy více otevřely. Tento proces vede ke zvýšení průtoku krve, snížení krevního tlaku, tepu a dokonce může být prospěšný při snižování hladiny cholesterolu, protože statiny, které jsou předepisovány ke snížení cholesterolu v krvi pracují na podobném principu. NO může navíc zvyšovat účinky statinů. Ale pozor!!! Statiny blokují syntézu cholesterolu a tím i syntézu test0steronu, neboť ten se tvoří z cholesterolu a proto bych ho mužům, kteří chtějí mít zdravou hladinu test0steronu nedoporučoval. Přirozenější je tedy zvyšovat hladinu NO při snižování tlaku.

Mimo to NO zabraňuje tvorbě krevních sraženin i aterosklerotických plátů, které při svém vzniku mohou snížit nebo úplně zablokovat přísun krve tepnami do srdce.2,3

To všechno se promítá do zdraví celé oběhové soustavy. Oběhový systém je samozřejmě součástí celého těla, takže kromě výše zmíněného může pomoci také v případě erektilní dysfunkce, jejiž jednou z možných příčin je i nedostatek oxidu dusnatého. Oxid dusnatý usnadňuje průtok krve uvolněním krevních cév a uvolňuje sval, čímž napomáhá zvýšenému průtoku krve nezbytnému k vyvolání a udržení erekce. Erektilní dysfunkce způsobená tímto problémem je často symptomem a někdy předchůdcem kardiovaskulárních onemocnění. Často je erektilní dysfunkce předznamenána vysokým krevním tlakem. Prostřednictvím NO se tedy dají zabít dvě mouchy jednou ranou.

ucinky_oxidu_dusnateho_na_obeh_system_infografika_brainmarket_cz

2.) Podpora imunitního systému

Imunitní systém je velký systém plný mnoha různých druhů buněk. Pokud v něm funguje vše jak má, s přehledem dokáže porážet útočníky napadající tělo. A oxid dusnatý hraje v imunitním systém významnou roli, protože pomáhá těmto buňkám komunikovat a rychleji reagovat na útočníkyMimo to imunitní systém využívá NO jako bojovníka k ničení bakterií a virů.

3.) Zvyšuje výkon

Když cvičíme, naše srdeční frekvence a průtok krve se zrychlí – a kdykoli k tomu dojde, produkuje se více oxidu dusnatého. To má za následek lepší výkonnost a snížení bolesti svalů během tréninku.

4.) Bojovník proti zán**u

V případě vzniku zá**tu kdekoli v těle hraje NO klíčovou roli, protože zvyšuje průtok krve do poraněné oblasti a zároveň zvyšuje propustnost stěn krevních cév. Tyto faktory pomáhají imunitním buňkám dostat se do postižené oblasti efektivněji a rychleji a tím si i rychleji poradit se vznikajícím zá**tem. 

5.) Podpora silných kostí

V celoživotním procesu zvaném remodelace je kostní hmota neustále odstraňována a tvoří se nová, která vytváří silnější kosti. Oxid dusnatý hraje v tomto procesu důležitou roli a jeho optimální hladina je rozhodující pro zlepšení pevnosti kostí a minimalizaci úbytku kostní hmoty – zvláště už žen po menopauze, kdy estrogen chránící kosti klesá a úbytek kostní hmoty se dramaticky zrychluje. 

co_ma_v_tele_na_startost_oxid_dusnaty_infografika_brainmarket_CZ

6.) Neuroplasticita mozku a paměť

V průběhu let se ukázalo, že oxid dusnatý se podílí také na neuroplasticitě mozku. V minulosti si vědci mysleli, že mozek je v průběhu let pořád stejný a časem pouze degenerují jeho buňky. Dnes víme, že  vše co děláme a čemu se věnujeme má vliv na jeho vývoj. A je to přesně tak. Mozek se neustále mění a právě oxid dusnatý má na to poměrně velký vliv. Kromě přenosu informaci a funkcích v nervovém systému, má NO velký vliv na funkce paměti, protože mozek jej využívá k uchovávání dlouhodobých vzpomínek.

7.) Regenerace svalů

Regenerace se netýká jen profesionálních sportovců, ale každého, kdo pravidelně cvičí nebo je jinak fyzicky aktivní. Nedostatečně rychlá regenerace je jednou z příčin, která nás může odradit od dalšího tréninku. I v tomto procesu je oxid dusnatý v hlavní roli. NO v regeneraci zajišťuje transport živin a kyslíku do svalů, což přispívá k rychlejší regeneraci.

Závěr

Nyní už víme, že oxid dusnatý je v našem těle nepostradatelný pomocník a účastník několika funkcí. Znají jej především sportovci, protože jim pomáhá zvýšit svou výkonnost a urychlit regeneraci. Nicméně oxid dusnatý je důležitý pro osoby, které mají v rodinné anamnéze potíže s kardiovaskulárním systémem jako je ateroskleróza, vysoký krevní tlak a tep. Nyní je NO předmětem výzkumů v souvislosti s artritidou a otoky díky svým protizá**tlivým vlastnostem. 

Doktor Louiss Ignarr, který výzkumu NO a jeho funkci v lidském těle věnoval celý život říká, že pokud můžeme zvýšit NO v těle, můžeme zabránit až 90% kardiovaskulárních chorob. Proto jsme uvedli BrainMax NO Booster Extreme, což je komplex tří aminokyselin, které podporují produkci oxidu dusnatého v cévách. BrainMax NO Booster je vhodný pro sportovce, kteří chtějí zvýšit svůj výkon (skvěle funguje k napumpování svalů), ale je rovněž vhodný pro nesportovce, kteří chtějí využít přednosti NO a podpořit tak kardiovaskulární systém.

 

Zdravotní tvrzení z on hold seznamu Státního zdravotního ústavu. ***slovo zán**t se nesmí používat. 

Veronika Halusková 

 

1. DOMÍNGUEZ, Raúl, Eduardo CUENCA, José Louis Maté MUÑOZ, Pablo García FERNÁNDEZ a . Effects of Beetroot Juice Supplementation on Cardiorespiratory Endurance in Athletes. A Systematic Review. 2017.

2. BORGI, Lea, Isao MURAKI, Ambika SATIJA, Walter C WILLETT, Eric B RIMM a John P FORMAN. Fruit and vegetable consumption and the incidence of hypertension in three prospective cohort studies. 2015.

3. SIERVO, Mario, Jose LARA, Ikponmwonsa OGBONMWAN a John C MATHERS. Inorganic nitrate and beetroot juice supplementation reduces blood pressure in adults: a systematic review and meta-analysis. 2013.