Poruchy spánku: Příčiny, důsledky a cesty k lepšímu odpočinku

Spánek je základním kamenem dobrého zdraví a pohody. Nejenže nám pomáhá regenerovat naše tělesné funkce, ale také hraje klíčovou roli v naší emocionální rovnováze a kognitivních schopnostech. Ačkoli potřeba spánku se může lišit v závislosti na věku a individuálních faktorech, většina dospělých vyžaduje přibližně 7 až 9 hodin spánku každou noc pro optimální fungování.

Základy spánku

Spánek lze rozdělit do několika fází, které se během noci cyklicky opakují. Tyto fáze zahrnují lehký spánek, hluboký spánek a REM (rapid eye movement) fázi, během které se obvykle zdají sny. Hluboký spánek je zásadní pro fyzickou regeneraci a posílení imunitního systému, zatímco REM spánek podporuje paměť, učení a emoční zpracování.

Důležitost dostatečného spánku

Dostatečný spánek je nezbytný pro řadu tělesných funkcí, včetně:

 • Opravy a regenerace tkání
 • Posílení imunitního systému
 • Metabolismus a regulace hmotnosti
 • Podpora růstu a vývoje u dětí a adolescentů
 • Emoční rovnováha a duševní zdraví

Následky nedostatku spánku

Chronický nedostatek spánku může vést k řadě zdravotních problémů, včetně:

 • Zvýšeného rizika srdečních onemocnění, cukrovky typu 2, obezity a hypertenze
 • Snížené kognitivní funkce, jako je pozornost, koncentrace a rozhodování
 • Emoční a psychické problémy, včetně deprese, úzkosti a zvýšeného stresu
 • Nízké libido a snížená plodnost

Jaké spánkové poruchy nás mohou potkat?

Spánkové poruchy mohou značně ovlivnit kvalitu života, a proto je důležité rozumět jejich příznakům, příčinám a možnostem léčby.

1.) Insomnie

Insomnie je jednou z nejběžnějších spánkových poruch, která zahrnuje potíže s usínáním, udržením spánku nebo oběma. Lidé s insomnií často vstávají neodpočatí a mohou zažívat únavu během dne, problémy s koncentrací a náladou. Příčiny insomnie mohou být různé, včetně stresu, úzkostných poruch, hormonálních změn nebo určitých zdravotních stavů. Léčba zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii pro insomnii (CBT-I), změny životního stylu a v některých případech medikamentózní intervence.

2.) Spánková apnoe

Spánková apnoe je vážná porucha, při které dochází k opakovaným přestávkám v dýchání během spánku. Tyto přerušení mohou trvat několik sekund až minut a často jsou doprovázeny chrápáním nebo ucpaným dýcháním. Obstrukční spánková apnoe, nejčastější forma, je způsobena blokádou dýchacích cest. Centrální spánková apnoe je zase způsobena selháním mozku vyslat signály dýchacím svalům. Léčba zahrnuje použití CPAP přístroje, který udržuje dýchací cesty otevřené během spánku, a v některých případech chirurgické zákroky.

3.) Narkolepsie

Narkolepsie je chronická porucha, která způsobuje neodolatelnou denní ospalost a náhlé epizody spánku. Lidé s narkolepsií mohou zažívat také kataplexii – ztrátu svalového tonusu v důsledku silných emocí, což může vést k náhlému kolapsu. Přesná příčina narkolepsie není zcela známá, ale věří se, že v některých případech hraje roli autoimunitní reakce. Léčba zahrnuje stimulanty, aby pomohla udržet pacienta během dne vzhůru, a léky na podporu nočního spánku.

4.) Syndrom neklidných nohou (RLS)

Syndrom neklidných nohou je neurologická porucha, která vyvolává neodolatelnou potřebu pohybovat nohama, obvykle doprovázenou nepříjemnými pocity. Tyto symptomy se zhoršují v klidu a během noci, což může výrazně narušit spánek. Příčiny RLS nejsou plně známé, ale mohou zahrnovat genetické faktory a nerovnováhu dopaminu v mozku. Léčba zahrnuje farmakoterapii, změny životního stylu a někdy doplnění železa.

5.) Spánková paralýza

Spánková paralýza je stav, při kterém jedinec zažívá dočasnou neschopnost pohybovat se nebo mluvit při usínání nebo probuzení. Během těchto epizod může docházet k halucinacím, což může být velmi znepokojující. Spánková paralýza je často spojena s narušením spánkových cyklů a může být příznakem jiných spánkových poruch, jako je narkolepsie. Léčba se zaměřuje na zlepšení hygieny spánku a řízení stresu. V některých případech může být užitečné konzultovat spánkového specialistu, který může doporučit další strategie nebo terapie, jako je kognitivně-behaviorální terapie pro spánkové poruchy, které mohou pomoci zlepšit kvalitu spánku a potenciálně snížit frekvenci epizod spánkové paralýzy.

6.) Poruchy cirkadiánního rytmu

Poruchy cirkadiánního rytmu se vyznačují nesrovnalostmi mezi vnitřním biologickým hodinovým mechanismem člověka a vnějšími environmentálními časovými signály. Tyto poruchy mohou způsobovat, že jedinci mají problémy s usínáním a probuzením ve společensky přijatelných časech, což může vést k významnému narušení denních aktivit a celkové kvality života. Mezi běžné typy patří:

 • Syndrom zpožděné fáze spánku (DSPS): charakterizován obtížemi s usínáním večer a problémy s probuzením včas ráno.
 • Syndrom předčasné fáze spánku (ASPS): naopak se jedná o tendenci usínat velmi brzy večer a probouzet se extrémně brzy ráno.
 • Porucha spánku spojená se směnnou prací: tato porucha ovlivňuje lidi, jejichž pracovní schéma je v rozporu s jejich vnitřními biologickými hodinami, což často vede k narušení spánku a nadměrné denní ospalosti.
 • Jet lag: stav vyvolaný rychlým přelety přes několik časových pásem, což vede k nesouladu mezi vnitřním hodinovým cyklem těla a novým místním časem.

Léčba poruch cirkadiánního rytmu často zahrnuje strategie, jako jsou hygiena spánku, kontrola expozice světlu, hormon spánku, a v některých případech chronoterapie, která postupně upravuje čas spánku, aby se lépe sladil s požadovaným spánkovým cyklem. Cílem je synchronizovat vnitřní hodiny těla s vnějšími faktory, což umožňuje zlepšení kvality a délky spánku.

Tyto poruchy a jejich léčba zdůrazňují složitost spánku a význam správné diagnózy a individualizovaného přístupu k terapii. Spánek není jen biologická nutnost, ale i základní složka pro udržení fyzického, emocionálního a psychického zdraví.