Rybí olej – benefity, ADHD, těhotenství a mnohem více

Studie z roku 2009, která zkoumala 12 příčin smrti, kterým lze předejít skrze úpravy v životním stylu, přišla na to, že nedostatek omega 3 mastných kyselin (MK) je v Americe řazen jako 6. největší zabiják.Výzkum ukazuje, že omega 3 MK, které lze přijmout konzumací rybího oleje a ryb, pomáhají odvrátit nespočet běžných příčin smrti jako jsou srdeční příhody či mrtvice.

Jaké jsou benefity rybího oleje? Studie ukazují, že pomáhá snižovat riziko nejen srdečních onemocnění, ale také symptomů deprese, vysokého tlaku, ADHD, bolesti kloubů, artritidy a chronických kožních problémů jako je ekzém. Příjem rybího oleje je také spojován se snižováním tělesné hmotnosti, vyšší plodností, těhotenstvím a větším množstvím energie. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)2 předpis rybího oleje navíc schválil jako pomoc snížit nezdravě zvýšenou hladinu triglyceridů (TAG) v krvi. Rybí olej přináší tyto benefity díky tomu, že je jedním z přirozeně nejbohatších zdrojů omega 3 MK, které mají silné protizánětlivé účinky.

 

Co je to rybí olej?

Rybí olej pochází z tukové tkáně ryb. My lidé ho můžeme konzumovat tedy přímo skrze konzumaci ryb, nebo formou doplňků stravy. Mezi nejlepší zdroje omega 3 MK patří tučné ryby žijící v chladných vodách - například treska, losos, sleď, sardinky, ančovičky,... Rybí olej je koncentrovaným zdrojem omega 3 MK. Tyto kyseliny se řadí do skupiny tuků s názvem PUFA - polynenasycené mastné kyseliny.

Naše tělo je schopno si určité druhy tuků vyrobit, ale to však neplatí pro omega 3. Ty jsou totiž esenciální složkou, musíme je tedy přijímat z potravy (či doplňků stravy). Benefity rybího oleje jsou přisuzovány zejména 2 hlavním důležitým omega 3 kyselinám: DHA (dokosahexaenová kyselina) a EPA (eikosapentaenová kyselina). Tyto kyseliny jsou někdy označovány jako „mořské omega 3“, protože pochází hlavně z ryb.

  

Benefity

1.) ADHD

Když přijde na mentální/duševní zdraví, v čem je rybí olej přínosný? Existují důkazy, že omega 3 MK pomáhají zmírnit symptomy ADHD, s ním spojené rozvojové problémy a dále mnoho dalších problémů spojených s náladou a duševním zdravím během života.Studie z roku 2012 zahrnovala děti s ADHD ve věku od 6 do 12 let a u těch dětí, které suplementovaly omega 3 MK, přišla na statisticky významné zlepšení v oblasti neklidu, agresivity, dokončování práce a studijního výkonu.4 Další studie5 poukazuje na vztah zvýšeného příjmu omega 3 MK (zejména DHA) a zlepšení gramotnosti a chování u dětí s ADHD. Rybí olej je považován za nápomocného díky jeho působení na fungování mozku, což přesně pasuje do skládanky, jelikož 60% mozku6 je složeno z tuku.

 

2.) Alzheimerova choroba a kognitivní zdraví

Již po několik let bylo propojení mezi rybím olejem a Alzheimerovou chorobou studováno a přináší nám konzistentní výsledky. Tyto esenciální mastné kyseliny podporují vitalitu mozku, zpomalují úpadek kognitivních schopností a chrání také mozek starších lidí před atrofií (odumírání mozkových buněk). Studie publikovaná v časopise FASEB zjistila, že rybí tuk může působit jako přirozená zbraň k odvrácení nástupu kognitivního úpadku a Alzheimerovy choroby.7

Další studie provedená výzkumníky z nemocnice Rhode Island zkoumala vztah mezi suplementací rybího oleje a indikátory kognitivního úpadku. Výsledkem bylo, že dospělí, kteří omega 3 MK suplementovali a dříve se u nich neobjevila Alzheimerova choroba, pocítili značně menší kognitivní úpadek a zmenšování mozku v porovnání s lidmi, kteří rybí olej neužívali.8

3.) Artritida

Suplementace omega 3 MK může ulevit od symptomů revmatoidní artritidy, především bolesti kloubů. Jedna studie ukazuje, že suplementace omega 3 rybího oleje funguje stejně tak účinně jako léky snižující bolest kloubů. Rybí olej může tedy být bezpečnější alternativou k těmto lékům zejména z hlediska dlouhodobého užívání, protože je zde značně nižší riziko vedlejších účinků.9

4.) Kardiovaskulární onemocnění

Omega 3 rybí olej má protizánětlivé účinky, které jsou nápomocné v prevenci či zvládání řady kardiovaskulárních onemocnění. Podle systematického přehledu z roku 2009, DHA (v porovnání s EPA) se zdát být zvláště prospěšnou bioaktivní látkou pro srdeční, kardiovaskulární a mozkovou funkci.32 Některé studie zjistily, že konzumace ryb nás chrání před srdečními onemocněními i v případě velkého příjmu tuku a cholesterolu. Bylo prokázáno, že má rybí olej vliv na několik rizikových faktorů spojených s ischemickou chorobou srdeční včetně vysokého tlaku, vysokých hladin triglyceridů (TAG) a LDL cholesterolu.14

Podle výzkumů jsou omega 3 MK také spojovány se zlepšením míry přežití u obětí infarktu. Studie publikovaná v lékařském časopise Circulation ukázala, že u lidí, kteří užívali vysoké dávky rybího oleje po dobu 6 měsíců po prožití infarktu, došlo ke zlepšení zdraví srdce a snížení biomarkerů systémového zánětu.15 Národní centrum pro doplňkové a integrované zdraví uvádí, že výzkum nám naznačuje, že doplňky omega 3 nesnižují riziko srdečních onemocnění, ale je dokázáno, že u lidí, kteří jedí mořské plody 1-4x týdně, je méně pravděpodobné úmrtí následkem na srdeční choroby.16

 

5.) Deprese a úzkosti

Studie z roku 2017 publikovaná v Critical Reviews in Food Science and Nutrition17 dospěla k závěru, že máme k dispozici stále více důkazů, že omega 3 MK hrají roli u deprese a zaslouží si větší úsilí výzkumníků ve zkoumání tohoto vztahu. Většina studií naznačuje malé či mírné příznivé působení PUFA na symptomy deprese v porovnání s placebem.18 Omega 3 byly prokázány jako kritické pro vývoj a funkci centrálního nervového systému. Důkazy z randomizované placebem kontrolované studie poukazují na deficit omega 3 MK ve stravě a jejich suplementaci jako novou možnou léčebnou metodu pro depresi a další problémy spojeny s náladou. Podle studie z roku 2017 publikované v časopise integrativní neurovědy, je spousta mechanismů, skrze které působí PUFA antidepresivně - včetně jejich protizánětlivému působení a přímému efektu na vlastnosti membrán v mozku.19

 

6.) Komplikace pro diabetes

Studie publikovaná v Brain Research ukazuje, jak daleko mohou sahat efekty rybího oleje pro lidi s cukrovkou. Výzkumníci zjistili, že rybí olej může snižovat rizika diabetu, jako je například vznik kognitivního deficitu, protože chrání buňky hippocampu před zničením.20 Studie také ukázala, že by rybí olej mohl snižovat oxidativní stres, který hraje hlavní roli v rozvoji komplikací u diabetu (na úrovni cév i srdce).

 

7.) Poruchy očí a zraku

Studie poukazují na kombinaci luteinu, zeaxantinu a omega 3 MK a jejich pomoc při snižování degenerace makuly (žluté skvrny) spojené se stárnutím. Výsledky, zda omega 3 mohou pomoci zpomalit progresi pokročilé makulární degenerace, byly smíšené.21 DHA je hlavní komponent fotoreceptorů sítnice na vnějších částech oka. Ukázalo se, že působí protizánětlivě a ochranně proti degeneraci žluté skvrny. 

 

8.) Pokožka a vlasy

Benefity rybího oleje pro pokožku zahrnují schopnost ji vyživit tuky a vitamíny rozpustnými v tucích, které ji pomáhají udržet hladkou a pružnou. Máme k dispozici také důkazy o tom, že rybí olej působí preventivně před vznikem vrásek a potenciálně i vznikem rakoviny pokožky, alergických reakcí, dermatitidy, kožních ran a melanogenezí (tvorba kožního barviva).22 Jedním z hlavních důvodů, proč rybí olej vede ke zdravější pokožce je ten, že působí protizánětlivě. Výzkum ukázal, že rybí olej dokáže také snížit zvýšený zánět vyvolaný pobytem na slunci a poskytuje úlevu při spálení se sluncem.23

Nedostatek EPA a DHA ve stravě vede ke zhoršení stavu pokožky - objevují se lupy, tenké a řídké vlasy, ekzém, lupénka, stařecké skvrny a skvrny od slunce. V jedné studii, osoby užívající rybí olej s 1,8 g EPA měli značně snížené symptomy ekzému již po 12 týdnech. Výzkumníci předpokládají, že jsou tyto efekty následkem schopností rybího oleje snižovat leukotrien B4, což je prozánětlivá látka hrající roli při ekzému. 

 

9.) Plodnost a těhotenství

Jak vám rybí olej může pomoci v této oblasti? Nedávné studie ukazují, že konzumace omega 3 rybího oleje může pomoci s plodností - jak u mužů tak i žen.24 Jeden z největších benefitů u mužů je díky DHA, která hraje roli v mobilitě (pohyblivosti) a zdraví spermií. Rybí olej se také ukázal jako podpora plodnosti u žen, protože snižuje tělesný zánět, vyrovnává hladiny hormonů a reguluje menstruační cyklus. Rybí olej je extrémně přínosný i pro těhotné ženy a jejich děti. V průběhu těhotenství a také poté během kojení je potřeba po omega 3 MK ženy mnohem vyšší než obvykle. 

Podle americké asociace těhotenství, většina žen ve Spojených státech amerických je deficitní na EPA a především na DHA již před tím, než otěhotní. Během těhotenství jsou tyto kyseliny ještě více spotřebovávány a skrze placentu přechází také od matky k plodu. Kyselina DHA je stěžejním stavebním blokem pro mozek plodu, jeho oči a nervový systém. Jakmile se dítě narodí, omega 3 kyseliny jsou důležité zase pro rozvoj jeho mozku a imunitního systému. Omega 3 mastné kyseliny snižují také možnost předčasného porodu, příjem EPA a DHA může podpořit zdravý průběh porodu a jeho výsledek. Kyseliny navíc pomáhají stabilizovat náladu a obecně psychické rozpoložení matky po porodu. 

 

10.) Úbytek/udržování tělesné hmotnosti

V květnovém vydání roku 2007 časopisu American Journal of Clinical Nutrition australští výzkumníci publikovali výsledky studie zkoumající efekty rybího oleje na hubnutí v kombinaci se stravou a cvičením. Výsledky ukazují, že kombinace suplementace rybího oleje spolu s pravidelným pohybem může pomoci zredukovat množství tělesného tuku, zatímco podporuje i zdraví srdce a metabolismu.25 Skupina, která rybí olej suplementovala, měla nižší hladiny triglyceridů v krvi, zvýšenou hodnotu HDL cholesterolu a lepší pohyb krve. Celkově přidáním rybího oleje k současnému cvičebnímu plánu (a celkově zdravému životnímu stylu) se zdá, že podporuje snižovat množství tělesného tuku a riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Další malá studie nechala všechny dobrovolníky konzumovat stejnou potravu a nahradila jim viditelné zdroje tuku (jako je například máslo či smetana) rybím olejem. Dobrovolníci konzumovali 6 g rybího oleje každý den po dobu 3 týdnů. Výzkumníci zjistili, že jim tím kleslo množství tělesného tuku. Závěrem této studie bylo, že u zdravých dospělých lidí rybí olej pomáhá snižovat tělesný tuk a stimuluje využití mastných kyselin pro produkci energie. To znamená, že olej může být nápomocným pro lidi, kteří chtějí změnit kompozici svého těla skrze cvičení a budování svalové hmoty.26

Nedostatek

Mnohé zdravotní problémy mohou být zpětně spojeny s nerovnováhou omega mastných kyselin, především nepoměru mezi omega 3 a omega 6 kyselinami. Omega 6 MK nejsou pro nás nutně špatné, ale pokud jsou konzumovány ve velkém množství a bez omega 3 kyselin, mohou způsobovat zánět, který poté vede k chronickým onemocněním. 

Dnes má běžně typický Američan poměr mezi kyselinami 20:1 v prospěch omega 6 kyselinám, zatímco zdravý poměr je spíše 3:1. Typická americká dieta tedy obsahuje 14-25x více omega 6 než omega 3 mastných kyselin. Největší příčinou nedostatku omega 3 MK je nadměrná konzumace potravin a jídel s vysokým obsahem omega 6. Omega 6 MK jsou například ve smažených jídlech, jídle z fast foodu a balených výrobních, které obsahují rostlinné oleje (sójový, řepkový, slunečnicový, bavlníkový a kukuřičný). Výzkumy ukazují, že nízký poměr mezi omega 6 a omega 3 kyselinami může snižovat riziko většiny běžných chronických onemocnění, včetně ADHD, astmatu, artritidy, autoimunitních onemocnění a dalších.27

 

Doporučené dávkování

Nejlepší cestou, jak dosáhnout vyrovnaného poměru omega 6 a omega 3 mastných kyselin je konzumace rybího oleje z divokých ryb jako je například losos. Avšak pro některé lidi může být vhodná také suplementace kvalitního omega 3 rybího oleje, nebo oleje z tresčích jater. Kolik rybího oleje denně bychom měli konzumovat?

 • V současné době není nastaveno standardní doporučení, kolik omega 3 mastných kyselin potřebujeme každý den, ale návrhy se pohybují od 500 do 1000 mg denně z rybího oleje.
 • Jak jednoduché je dostat se na tyto hodnoty? V jedné konzervě tuňáka a jedné malé porci divokého lososa najdeme více než 500 mg omega 3 MK.
 • Ideálně k naplnění minimální potřeby omega 3 se snažte sníst alespoň 2 porce tučné ryby týdně. Tohle je doporučení, které je doporučeno například americkou kardiologickou asociací.28
 • Pokud nejste schopni dosáhnout benefitů rybího oleje prostřednictvím výživy, suplementace rybího oleje může být vhodnou volbou. Pokud rybí olej berete, ne vždy „více je lépe“. Nezapomeňte, že si chcete udržet vhodný poměr vůči omega 6 MK. 
 • Kdy byste měli suplement brát? Nezáleží na denní době, rybí olej doplňujte tak, jak je to pro vás pohodlné, ideálně však s jídlem. 

 

Rybí olej versus olej z krilllu

Mezi ryby, které jsou běžně využívány do suplementů patří zejména losos, tresčí játra, makrely, sardinky, halibut, treska a sleď. Krill je malý tvor podobný krevetám, který je použitý pro výrobu oleje z krillu. Je zdrojem omega 3 MK, má červenou barvu a přirozeně obsahuje astaxanthin, což je silný antioxidant, který chrání tyto omega 3 kyseliny před oxidací (často se uměle přidává i do rybích olejů).

Jak ryby, tak krill, poskytují omega 3 MK, avšak z každého zdroje jsou kyseliny v jiné formě. V rybách jsou tyto kyseliny ve formě triglyceridů a v případě krillu se jedná spíše o fosfolipidovou formu. Forma tuku se zdá mít dopad na jeho absorpci. Některé výzkumy doporučuji spíše olej z krillu jako lépe vstřebatelný oproti rybímu oleji.29 Jelikož jsou zjištění stále smíšená, odborníci říkají, že nemáme dostatek důkazů na to tvrdit, že olej z krillu je nutně lepším. 

 

Rizika, vedlejší účinky a interakce s dalšími léčivy

Omega 3 MK skrze suplementaci v doporučených dávkách obvykle vyvolávají pouze mírné vedlejší účinky, pokud vůbec nějaké. Americká kardiologická asociace považuje užívání 3 g rybího oleje denně za bezpečné. Z toho vyplývá, že lidé užívající více než 3 gramy v kapslích by měli takto učinit pouze pod dohledem lékaře. Většina lékařů by řekla, že užívání více jak 2 g (více jak 2000 mg) je považována za velkou dávku. Jako vedlejší účinek se může objevit:

 • říhání
 • zápach z úst
 • pálení žáhy
 • nevolnost
 • řídká stolice/průjem
 • vyrážka
 • krvácení z nosu

Pokud si zvolíte kvalitní doplněk, můžete tím snížit pravděpodobnost těchto vedlejších účinků. Je také vhodné užívat rybí olej s jídlem. Pokud jste na jakékoliv léčbě, nebo berete jakékoliv léky, před tím, než užijete suplement, byste se měli poradit se svých doktorem. Také byste si měli zjistit, zda netrpíte alergií na ryby či korýše.

Pokud máte poruchu krvácení, snadno se vám tvoří modřiny nebo užíváte léky na ředění krve, měli byste tyto doplňky používat se zvýšenou opatrností, protože velké dávky omega 3 mastných kyselin mohou zvýšit riziko krvácení. Toto riziko krvácení se týká také lidí bez dřívější anamnézy poruchy krvácení nebo současného užívání léků. Pokud máte cukrovku 2. typu, měli byste užívat doplňky pouze pod dohledem svého lékaře. Jedinci s diabetem 2. typu mohou při užívání doplňků stravy s rybím olejem zaznamenat zvýšení hladiny cukru v krvi nalačno.

 

Vyhněte se suplementům nízké kvality

Ne všechny rybí oleje jsou si rovny. Většina rybích olejů je vysoce zpracovaná a může snadno oxidovat, protože omega 3 tuky jsou polynenasycené - mají nízký tepelný práh a mohou snadno žluknout. Z tohoto důvodu chcete kupovat rybí olej ve formě triglyceridů, který také obsahuje antioxidanty (jako je astaxanthin, vitamín A, E nebo esenciální oleje), které je chrání.

 

Je rybí olej bezpečný pro psy a mazlíčky?

Stejně jako u lidí, tak také u psů a domácích mazlíčků, bylo prokázáno, že omega 3 tuky z ryb mají příznivé účinky při léčbě nemocí. Výzkumy naznačují, že omega 3 kyseliny mohou psům pomoci s léčbou infekcí, rakoviny, kloubů, srdce, ledvin, kůže a trávicích problémů, a navíc i hojením ran, zdravím kůže a srsti.30 Avšak vysoké množství může mít nepříznivé účinky. Národní rada pro výzkum stanovila bezpečnou horní hranici denní dávky kombinace EPA a DHA pro psy zhruba mezi 10-22 mg na 1 kg tělesné hmotnosti. Abyste předešli vedlejším účinkům, jako jsou zažívací potíže, nepodávejte svému psovi více než toto množství.

 

Myšlenky na závěr

 • Omega 3 MK jsou esenciálními látkami pro naše zdraví a jelikož si je naše tělo nedokáže vytvořit samo, je potřeba je přijímat ze stravy, pokud strava není dostačující k naplnění potřeb, kvalitní doplněk stravy ve formě rybího oleje může být další dobrou volbou. 
 • Suplementace rybím olejem může být využitá jako prevence před zdravotními problémy stejně jako součást jejich léčby. Vědecké studie dále potvrzují a podporují benefity rybího oleje (od zlepšení ekzému a plodnosti až po srdeční onemocnění a různé typy rakoviny). 
 • Nejlepší suplement rybího oleje je ten, který se vyráběn pod přísnou kontrolou a je testován na případný obsah zdraví nebezpečných látky jako je například rtuť.
 • V současné době není stanoveno žádné obecné doporučení na množství rybího oleje, ale většina doporučení směřuje k denní dávce okolo od 500 mg do 1000 mg omega 3 MK.

 

 

Michaela Majerová

 

 

Zdroje:

₁ Danaei G, Ding EL, Mozaffarian D, Taylor B, Rehm J, Murray CJ, Ezzati M. The preventable causes of death in the United States: comparative risk assessment of dietary, lifestyle, and metabolic risk factors. PLoS Med. 2009.

₂ FDA GOV. FDA Announces New Qualified Health Claims for EPA and DHA Omega-3 Consumption and the Risk of Hypertension and Coronary Heart Disease. 2019.

₃ Sinn N, Milte C, Howe PR. Oiling the brain: a review of randomized controlled trials of omega-3 fatty acids in psychopathology across the lifespan. Nutrients. 2010.

₄ Perera H, Jeewandara KC, Seneviratne S, Guruge C. Combined ω3 and ω6 supplementation in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) refractory to methylphenidate treatment: a double-blind, placebo-controlled study. J Child Neurol. 2012.

₅ Perera H, Jeewandara KC, Seneviratne S, Guruge C. Combined ω3 and ω6 supplementation in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) refractory to methylphenidate treatment: a double-blind, placebo-controlled study. J Child Neurol. 2012.

₆ Bradbury J. Docosahexaenoic acid (DHA): an ancient nutrient for the modern human brain. Nutrients. 2011.

₇ FIALA, Milan, Ramesh C. HALDER, Bien SAGONG, Olivia ROSS, James SAYRE, Verna PORTER a Dale E. BREDESEN. Ω‐3 Supplementation increases amyloid‐β phagocytosis and resolvin D1 in patients with minor cognitive impairment. The FASEB Journal [online]. 2015.

₈ Daiello LA, Gongvatana A, Dunsiger S, Cohen RA, Ott BR; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Association of fish oil supplement use with preservation of brain volume and cognitive function. Alzheimers Dement. 2015.

₉ Maroon JC, Bost JW. Omega-3 fatty acids (fish oil) as an anti-inflammatory: an alternative to nonsteroidal anti-inflammatory drugs for discogenic pain. Surg Neurol. 2006.

₁₀ Manzanares W, Langlois PL, Dhaliwal R, Lemieux M, Heyland DK. Intravenous fish oil lipid emulsions in critically ill patients: an updated systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2015.

₁₁ Gu Z, Suburu J, Chen H, Chen YQ. Mechanisms of omega-3 polyunsaturated fatty acids in prostate cacer prevention. Biomed Res Int. 2013.

₁₂ Liu J, Ma DW. The role of n-3 polyunsaturated fatty acids in the prevention and treatment of breast cacer. Nutrients. 2014.

₁₃ Haraldsdottir A, Steingrimsdottir L, Valdimarsdottir UA, Aspelund T, Tryggvadottir L, Harris TB, Launer LJ, Mucci LA, Giovannucci EL, Adami HO, Gudnason V, Torfadottir JE. Early Life Residence, Fish Consumption, and Risk of Breast Cacer. Cacer Epidemiol Biomarkers Prev. 2017.

₁₄ de Magalhães JP, Müller M, Rainger GE, Steegenga W. Fish oil supplements, longevity and aging. Aging (Albany NY). 2016.

₁₅ Heydari B, Abdullah S, Pottala JV, Shah R, Abbasi S, Mandry D, Francis SA, Lumish H, Ghoshhajra BB, Hoffmann U, Appelbaum E, Feng JH, Blankstein R, Steigner M, McConnell JP, Harris W, Antman EM, Jerosch-Herold M, Kwong RY. Effect of Omega-3 Acid Ethyl Esters on Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction: The OMEGA-REMODEL Randomized Clinical Trial. Circulation. 2016.

₁₆ NCCIH. Omega-3 Supplements: In Depth. 2018.

₁₇ DEACON, Gelinda, Christine KETTLE, David HAYES, Christina DENNIS a Joseph TUCCI. Omega 3 polyunsaturated fatty acids and the treatment of depression. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2015.

₁₈ Appleton KM, Sallis HM, Perry R, Ness AR, Churchill R. Omega-3 fatty acids for depression in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015.

₁₉ Burhani MD, Rasenick MM. Fish oil and depression: The skinny on fats. J Integr Neurosci. 2017.

₂₀ Sun LJ, Hou XH, Xue SH, Yan F, Dai YJ, Zhao CH, Wang F, Yang RH. Fish oil modulates glycogen synthase kinase-3 signaling pathway in diabetes-induced hippocampal neurons apoptosis. Brain Res. 2014.

₂₁ Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA. 2013.

₂₂ Huang TH, Wang PW, Yang SC, Chou WL, Fang JY. Cosmetic and Therapeutic Applications of Fish Oil's Fatty Acids on the Skin. Mar Drugs. 2018.

₂₃ Rhodes LE, Durham BH, Fraser WD, Friedmann PS. Dietary fish oil reduces basal and ultraviolet B-generated PGE2 levels in skin and increases the threshold to provocation of polymorphic light eruption. J Invest Dermatol. 1995.

₂₄ Stanhiser J, Jukic AMZ, McConnaughey DR, Steiner AZ. Omega-3 fatty acid supplementation and fecundability. Hum Reprod. 2022.

₂₅ Alison M Hill, Jonathan D Buckley, Karen J Murphy, Peter RC Howe, Combining fish-oil supplements with regular aerobic exercise improves body composition and cardiovascular disease risk factors, The American Journal of Clinical Nutrition. 2007.

₂₆ Couet C, Delarue J, Ritz P, Antoine JM, Lamisse F. Effect of dietary fish oil on body fat mass and basal fat oxidation in healthy adults. Int J Obes Relat Metab Disord. 1997.

₂₇ Simopoulos AP. The importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids. Biomed Pharmacother. 2002.

₂₈ AMERICAN HEART ASSOCIATION NEWS. Eating fish twice a week reduces heart, stroke risk. 2018.

₂₉ Köhler A, Sarkkinen E, Tapola N, Niskanen T, Bruheim I. Bioavailability of fatty acids from krill oil, krill meal and fish oil in healthy subjects--a randomized, single-dose, cross-over trial. Lipids Health Dis. 2015.

₃₀PETMD. Healthy Foods Checklist: Fish Oil for Dogs. 2017.

₃₁ Brasky TM, Rodabough RJ, Liu J, Kurta ML, Wise LA, Orchard TS, Cohn DE, Belury MA, White E, Manson JE, Neuhouser ML. Long-chain ω-3 fatty acid intake and endometrial cacer risk in the Women's Health Initiative. Am J Clin Nutr. 2015.

₃₂ Ghasemi Fard S, Wang F, Sinclair AJ, Elliott G, Turchini GM. How does high DHA fish oil affect health? A systematic review of evidence. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019.